Dziś jest 04.08.2015 r.

Informacje o samorządzie
Rejestr pielęgniarek i położnych
Informacja o składkach członkowskich
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Prawo
Rejestr Organizatorów Kształcenia Podyplomowego
Kształcenie podyplomowe
Pomoc socjalna
Kalendarium
Komisje i zespoły problemowe
Biblioteka
Biuletyn OIPiP
Agencja Pośrednictwa Pracy
Wzory dokumentacji medycznej
Wzory zakresów czynności
Komunikaty
Konsultanci
Ośrodek informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenie OC dla pielęgniarek i położnych
Konferencje
Patronat honorowy OiPP w Łodzi

Jesteś 663638 gościem na tej stronie


Szanowni Państwo,
informujemy, iż Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
w miesiącach lipiec - sierpień czynne jest w godz. 8.00 - 16.00.
Informujemy również, iż od dnia 17 sierpnia do 28 sierpnia 2015r.,
Biblioteka OIPiP - będzie nieczynna.

Aktualności

03.08.2015 r.

Bezpieczne środowisko Pracy pielęgniarek i położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Komisja Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu zaprasza
na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO RACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Będzie to kolejne spotkanie pielęgniarek i położnych naszego samorządu poruszające problemy zawodowe.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 września 2015r.
w Dużej sali Obrad Urzędu Miasta ul. Piotrkowska 104.
Przewidywany czas Konferencji od godz. 9.00 do godz. 15.00 
Kartę zgłoszeniową należy złożyć w pok. nr 9 lub w sekretariacie do dnia 5 września 2015r.

22.07.2015 r.

-  KOMUNIKAT  -

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi stanęła do przetargu w celu pozyskania środków z Ministerstwa Zdrowia dla województwa łódzkiego po 25 miejsc szkoleniowych na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:
1.    Pielęgniarstwa geriatrycznego, program dla pielęgniarek.
2.    Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek.
3.    Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek.
4.    Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych.
5.    Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek.

Osoby zainteresowane w/w szkoleniami proszone są o jak najszybsze składanie kart zgłoszeniowych (druk dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Okręgowej Izby – www.oipp.lodz.pl/ Kształcenie podyplomowe/ Plan szkoleń organizowanych przez OIPiP) w biurze OIPiP, mieszczącym się w Łodzi, przy ul. Emilii Plater 34,  pokój nr 7.
Do zgłoszenia należy załączyć:
-  zaświadczenie o liczbie lat stażu pracy (min. 2 lata w ostatnich 5 latach) – oryginał
-   kserokopię prawa wykonywania zawodu – potwierdzona  za zgodność  z oryginałem.
 


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
strona internetowa: http://www.oipp.lodz.pl
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869


Godziny pracy

Biuro:
poniedziałek-dzień bez interesantów
wtorek 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00
Biblioteka:
- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
udziału w kształceniu podyplomowym
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 11:00-17:30, środa 10:00-15:00
czwartek 8:30-15:00, piątek 10:00-15:00
tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl
Rejestr:
poniedziałek-dzień bez interesantów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez interesantów
tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
Kasa:
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 12:00-17:00
środa, 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
piątek - dzień bez interesantów
tel. (42) 639 92 76
Pośrednictwo pracy:
wtorek 11:00-18:00,
czwartek 9:00-16:00
tel. (42) 633 23 94

Szkolenia
informacji na temat szkoleń udzielają
wtorek 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00
Justyna Łabuzińska-Gawrysiak,
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl
Danuta Ciechomska, tel. 781-014-062,
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl
tel. (42) 639 92 62,
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
- Elżbieta Mamińska

II i IV poniedziałek miesiąca 14:00-16:00
tel. (42) 633 23 94
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - Grażyna Kozak
dyżury
Redaktor Naczelna "Biuletynu" - Joanna Gąsiorowska
wtorki 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10

Prawnik:
od VI.2013 - adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:
dla członków b/z
wtorek 14:00-18.00
czwartek 12:00-14:00
osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
- Agnieszka Kałużna


Sekretarz ORPiP - Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
te. (42) 633 22 48


Strona główna Kontakt Mapa witryny Zaloguj się

Copyright 2008 OIPiP w Łodzi     Wykonanie: E-tech s.c.