Dziś jest 29.08.2016 r.

Informacje o samorządzie
Rejestr pielęgniarek i położnych
Informacja o składkach członkowskich
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
UCHWAŁY
Prawo
Rejestr Organizatorów Kształcenia Podyplomowego
Kształcenie podyplomowe
Pomoc socjalna
Kalendarium
Komisje i zespoły problemowe
Biblioteka
Biuletyn OIPiP
Agencja Pośrednictwa Pracy
Wzory dokumentacji medycznej
Wzory zakresów czynności
Komunikaty
Konsultanci
Ośrodek informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenie OC dla pielęgniarek i położnych
Konferencje
Patronat honorowy OiPP w Łodzi

Jesteś 744240 gościem na tej stronie
Aktualności

18.08.2016 r.

Wzór wniosku.

PILNE!!
Szanowni Państwo, 
zamieszczamy 
I
wzór wniosku   ,  II wzór wniosku -   dotyczy POZ  - (proszę przeczytać pilne pismo Dyrektora NFZ O/łódzkiego!!!)-  o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.,
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz.U. z  2015 r. poz. 1400) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
61/2015/DSOZ z dnia 16.09.2015 r.

10.08.2016 r.

Komunikat NFZ - w sprawie wystawiania recept

Szanowni Państwo,
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 01.08.2016 r. na stronie internetowej ŁOW NFZ, w części dla lekarzy, pielęgniarek i położnych,
opublikowany został komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania
recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie
ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ
.....czytaj więcej


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
strona internetowa: http://www.oipp.lodz.pl
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869


Godziny pracy

Biuro:
poniedziałek-dzień bez interesantów
wtorek 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00
Biblioteka:
- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
udziału w kształceniu podyplomowym
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 11:00-17:30, środa 10:00-15:00
czwartek 8:30-15:00, piątek 10:00-15:00
tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl
Rejestr:
poniedziałek-dzień bez interesantów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez interesantów
tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
Kasa:
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 12:00-17:00
środa, 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
piątek - dzień bez interesantów
tel. (42) 639 92 76
Pośrednictwo pracy:
wtorek 11:00-18:00,
czwartek 9:00-16:00
tel. (42) 633 23 94

Szkolenia
informacji na temat szkoleń udzielają
wtorek 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00
Justyna Niewiadoma
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl
Beata Czechlewska, tel. 781-014-062,
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl
tel. (42) 639 92 62,
Sylwia Baran
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
- Małgorzata Agata Pniak

II i IV środa miesiąca 14:00-16:00
tel. (42) 633 23 94
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - Edyta Ziemkiewicz
dyżury
Redaktor Naczelna "Biuletynu" - Joanna Gąsiorowska
wtorki 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10

Prawnik:
od VI.2013 - adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:
dla członków b/z
wtorek 14:00-18.00
czwartek 12:00-14:00
osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
- Agnieszka Kałużna


Sekretarz ORPiP - Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
te. (42) 633 22 48


Strona główna Kontakt Mapa witryny Zaloguj się

Copyright 2008 OIPiP w Łodzi     Wykonanie: E-tech s.c.