Dziś jest 31.07.2014 r.

Informacje o samorządzie
Informacje z rejestru pielęgniarek i położnych
Informacja o składkach członkowskich
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Prawo
Rejestr Organizatorów Kształcenia Podyplomowego
Szkolenia
Pomoc socjalna
Kalendarium
Komisje i zespoły problemowe
Biblioteka
Biuletyn OIPiP
Agencja Pośrednictwa Pracy
Wzory dokumentacji medycznej
Wzory zakresów czynności
Komunikaty
Konsultanci
Ośrodek informacyjno-edukacyjny

Jesteś 592313 gościem na tej stronie


Aktualności

18.06.2014 r.

KOMUNIKAT -GODZINY PRACY BIURA

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy, iż w miesiącu lipcu i sierpniu

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pracuje

w godzinach 8.00 - 16.00.

05.06.2014 r.

Zmiana siedziby OIPiP

K O M U N I K A T!

Szanowni Państwo,

Na podstawie podjętych decyzji:

1) Uchwały nr 6 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z zakupem lub najmem bądź dzierżawą oraz remontem nieruchomości przeznaczonej na nową siedzibę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ,

2) Uchwały nr 788/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 5 września 2013r. w sprawie nowej siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi,

3) Uchwały nr 1072/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zawarcia umowy z Urzędem Miasta Łodzi na warunkach określonych w projektach umowy i umowy dzierżawy budynku znajdującego się w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014roku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

będzie miała swoją siedzibę przy

ul. Emilii Plater 34 w dzielnicy Łódź-Bałuty

1. Adres nowej siedziby: 91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34

2. Numery telefonów i faksu nie ulegają zmianie.

3. Posiedzenia komisji i zespołów problemowych, pełnomocników oraz kadry kierowniczej zaplanowane po 15 czerwca 2014r. zostają ODWOŁANE.

Od 1 września 2014r. obowiązywać będą terminy wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

4. W związku ze zmianą siedziby z ul. Piotrkowskiej 17 na ul. Emilii Plater 34 - od dnia 16 czerwca do 1 lipca 2014 roku biuro OIPiP będzie przyjmowało tylko interesantów i sprawy wymagające pilnego rozpatrzenia.

5. Do pobrania mapa dojazdu do nowej siedziby oraz plan dojazdu


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
strona internetowa: http://www.oipp.lodz.pl
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869


Godziny pracy

Biuro:
poniedziałek-dzień bez petentów
wtorek 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00
Biblioteka:
poniedziałek - dzień bez petentów
wtorek 11:00-17:30, środa 10:00-15:00
czwartek 8:30-15:00, piątek 10:00-15:30
tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl
Rejestr:
poniedziałek-dzień bez petentów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez petentów
tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
Kasa:
poniedziałek - dzień bez petentów
wtorek 12:00-17:00
środa, piątek 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
tel. (42) 639 92 76
Pośrednictwo pracy:
wtorek 11:00-18:00,
czwartek 9:00-16:00
tel. (42) 633 23 94

Szkolenia
informacji na temat szkoleń udzielają
wtorek 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00
Justyna Łabuzińska-Gawrysiak, tel. 781-014-032,
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl
Danuta Ciechomska, tel. 781-014-062,
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl
Elżbieta Zapieraczyńska, tel. (42) 639 92 62,
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
- Elżbieta Mamińska

II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
tel. (42) 633 23 94
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - Grażyna Kozak
dyżury
Redaktor Naczelna "Biuletynu" - Joanna Gąsiorowska
wtorki 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 22 48
lub (42) 633 69 63 w. 307

Prawnik:
od VI.2013 - adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:
dla członków b/z
wtorek 14:00-18.00
czwartek 12:00-16:00
osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
- Agnieszka Kałużna


Sekretarz ORPiP - Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
te. (42) 633 22 48


Strona główna Kontakt Mapa witryny Zaloguj się

Copyright 2008 OIPiP w Łodzi     Wykonanie: E-tech s.c.