Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34


KomunikatyKonferencjeOśrodek Informacyjno-Edukacyjny Informacja o składkach członkowskichPatronat Honorowy


UbezpieczeniaOdznaczenia

Drogie Koleżanki i Koledzy Wszystkim Położnym w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz własnym życzę w dniu Waszego święta wiele radości i satysfakcji z wykonywania zawodu położnej i aby wielkie przesłanie w obronie ludzkiego życia, które pozostawiła po sobie śp. Stanisława Leszczyńska było zawsze żywe w Waszej codziennej pracy zawodowej. W dniu 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Przyjmijcie Drogie Pielęgniarki i Pielęgniarze moc serdeczności oraz spełnienie wszelkich zamierzeń. Niech przesłanie, które zostawiła Florencja Nightingale będzie zawsze żywe.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Agnieszka Kałużna


Rok 2019 to czas, który wytycza granicę kończącej się siódmej kadencji w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 5 czerwca 2019 r. odbędzie się w Warszawie „dodatkowy” Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, podczas którego delegaci określą regulaminy wyborcze oraz wysokość podziału składek członkowskich. Zaplanowano także aktualizację Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Czy tylko powyższe kwestie będą przedmiotem Zjazdu, czy będą także procedowane inne projekty uchwał, dowiemy się już w czerwcu.

Pewne środowisko pielęgniarek i położnych oczekuje dalszych regulacji zawartych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. W grudniu 2018 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przedstawiła wiele uwag do projektu regulacji prawnej dotyczącej urlopów dla pielęgniarek i położnych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celowym było ukierunkować i wskazać, jak dopracować zapisy, które w sposób niedostatecznie silny konstytuują prawo pielęgniarek i położnych do nowego urlopu.

Na uwagę zasługuje zmiana ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (od 25 października 2018 r. ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Do tego aktu wprowadzono tylko pewne zmiany będące wyrazem częściowego uznania postulatów zgłaszanych przez samorząd pielęgniarek i położnych oraz OZZPiP. Wyrażamy jednak nadzieję, że nie jest to ostatnia zmiana tej ustawy.

Środowisko pielęgniarek i położnych oczekuje także na zmianę rozporządzenia o sposobie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze z nadzieją, że pomogą one rekomendować spośród kandydatów osoby, które staną się liderami i autorytetami dla swoich koleżanek i kolegów.

Na przełomie minionego i obecnego roku miały miejsce bardzo ważne wydarzenia odnoszące się do postaci Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, łodzianki, patronki położnych. Podjęte przez przedstawicieli ORPiP w Łodzi działania mają na celu wznowienie procesu beatyfikacji i wyniesienia na ołtarze śp. Stanisławy Leszczyńskiej jako świętej.

Stanisława Leszczyńska nieprzerwanie przez 38 lat wykonywała zawód położnej wpisując się tym samym w historię tego zawodu. Jak sama mówiła o sobie: „lubiłam i ceniłam swoją pracę, ponieważ bardzo kochałam małe dzieci, może dlatego miałam tak wiele pacjentek, że nieraz musiałam pracować po trzy doby bez snu i właściwie przez cały okres mej pracy zawodowej nie miałam żadnego przykrego wypadku. Wszystkie groźne sytuacje kończyły się szczęśliwie.”

II wojna światowa była najtragiczniejszym okresem w życiu Stanisławy i jej rodziny. W 1943 r. za pomoc Żydom zostaje wraz z córką aresztowana przez gestapo i trafia do obozu w Auschwitz-Birkenau. W koszmarze rzeczywistości Oświęcimia niestrudzenie wspierała i otaczała rodzące kobiety wyjątkowo troskliwą opieką będąc ich jedyną nadzieją. Sprzeciwiając się rozkazowi niemieckiego oficera, mówiąc, że nie wolno zabijać dzieci. Na ponad 3000 uratowanych przez Stanisławę Leszczyńską dzieci, obóz przeżyło 30. Historia Pani Stanisławy jako niezłomnej położnej jest jednym i głęboko poruszającym świadectwem ludzkiej odwagi, poświęcenia i humanizmu. Jej osoba ma swoje miejsce wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych ustanowiło dzień 5 maja Międzynarodowym Dniem Położnej. Od 1991 r. cały świat tego dnia obchodzi to święto. W Polsce Dzień Położnej obchodzony jest 8 maja, czyli w dniu urodziny Stanisławy Leszczyńskiej.


Drogie Koleżanki i Koledzy
Wszystkim Położnym w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz własnym życzę w dniu Waszego święta wiele radości i satysfakcji z wykonywania zawodu położnej i aby wielkie przesłanie w obronie ludzkiego życia, które pozostawiła po sobie śp. Stanisława Leszczyńska było zawsze żywe w Waszej codziennej pracy zawodowej.

W dniu 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Przyjmijcie Drogie Pielęgniarki i Pielęgniarze moc serdeczności oraz spełnienie wszelkich zamierzeń. Niech przesłanie, które zostawiła Florencja Nightingale będzie zawsze żywe. Z okazji dnia Mamy wszystkim Mamom życzę wielu radości i zadowolenia z codziennego bycia ze swoimi pociechami. Życzę wspólnie spędzonego czasu i uśmiechu każdego dnia, o którym Stanisława Leszczyńska mówiła: „najpiękniejszą rzeczą na świecie jest uśmiech dziecka”, życzę poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Przed nami święta Wielkiej Nocy. Święta, które jak co roku obchodzimy na początku wiosny. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych życzę wszystkim rodzinnych, spokojnych, dobrych i wiosennych świąt.

W związku z przepisami dotyczącymi podziału środków zamieszczamy wzór wniosku z możliwością wykorzystania: wzór wniosku
Przykładowy wzór wniosku

Komunikat

Aktualności

Pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia - Łukasza Szumowskiego oraz Andrzeja Jacyna - Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

01.07.2019 r.

Pismo w formacie pdf.

...

więcej informacji

Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety

20.05.2019 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowny Panie Przewodniczący,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu realizuje Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety. Celem projektu jest opracowania i wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce.

Zwracam się do Państwa o rozpropagowanie wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej na ...

więcej informacji

Pielgrzymka do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

20.02.2019 r.

Szanowne Panie Położne/Pielęgniarki

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi mam zaszczyt zaprosić Panią w dniu 5 marca 2019 r. na pielgrzymkę do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, znajdującego się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi przy ul. Kościelnej 8/10, gdzie będzie sprawowana Msza ...

więcej informacji

Godziny pracy

W miesiącach lipiec, sierpień biuro OIPiP we wtorki czynne w godzinach 8:00-16:00

poniedziałek – dzień bez interesantów
wtorek: 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie udziału w kształceniu podyplomowym
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek, środa, czwartek: 10:00-18:00
piątek: 11:00-19:00

tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 12:00-17:00
środa 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 639 92 76
wtorek 11:00-18:00
czwartek 9:00-16:00

tel. (42) 633 23 94
Informacji na temat szkoleń udzielają:

Justyna Spychalska
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl

Anna Cackowska
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl

Anna Jaranowska
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl

tel. (42) 639 92 62

wtorek: 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00
Małgorzata Agata Pniak
II i IV wtorek miesiąca 13:00-15:00
tel. (42) 633 23 94

Zmiana dyżuru ORzOZ z dnia 23 lipca 2019 r. na 25 lipca 2019 r. w godz. 13.00-15.00
Edyta Ziemkiewicz
Joanna Gąsiorowska
wtorki: 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10
od VI.2013
adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:
dla członków b/z
wtorek: 14:00-18:00
czwartek: 12:00-14:00
osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu
  • Biuro
  • Biblioteka
  • Rejestr
  • Kasa
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
  • Redaktor Naczelna „Biuletynu”
  • Prawnik

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 22 48

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się