Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Warsztaty psychologiczne


Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, które nie tylko nasycone są psychologiczną wiedzą merytoryczną, ale również wyśmienicie rozwijają kompetencje społeczne. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwoju umiejętności: komunikacyjnych, zarządzania emocjami, czasem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz stresem swoim i innych. Warto postawić na swój rozwój!

Aktualnie proponujemy dwie formy szkoleń:

    • warsztaty psychologiczne – stacjonarnie (8 godzin)
    • spotkania szkoleniowe on-line w ramach wsparcia psychologicznego w związku z epidemią COVID-19 (2 godziny).

Warsztaty psychologiczne (stacjonarne) – tematy do wyboru:

 1. Trauma i stres w życiu człowieka.
 2. Samopoznanie drogą do lepszego zarządzania sobą i emocjami.
 3. Inteligencja emocjonalna.
 4. Coaching w pielęgniarstwie/położnictwie.
 5. Psychologia w pracy z pacjentem medycznym.
 6. Profesjonalna pielęgniarka/położna – jak wzmocnić swój wizerunek?
 7. Psychologiczna obsługa klienta medycznego.
 8. Techniki pracy pielęgniarki/położnej w kontakcie z trudnym pacjentem.
 9. Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia.
 10. Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego.
 11. Efektywna komunikacja interpersonalna.
 12. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
 13. Noworodek i małe dziecko profesjonalne wsparcie dla rodziców.
 14. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy.
 15. Kompetencje i zdolności małego dziecka – ocenianie na podstawie elementów skali NBAS  Brazeltona.
 16. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym przez położne.
 17. Psychologiczne aspekty porodu oraz niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu i stresu
 18. Psychoprofilaktyka w położnictwie.
 19. Ciąża, poród i połóg – wrota do problemów emocjonalnych.


Spotkania szkoleniowe on-line w ramach wsparcia psychologicznego w związku z epidemią COVID-19 – tematy do wyboru:

 

 1. Jak radzić sobie z emocjami?
 2. Praca czy własne zdrowie?, praca czy własna rodzina? Konflikt możliwy do rozwiązania?
 3. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii COVID?
 4. Trauma rozwojowa/ trauma szokowa.
 5. Interwencja kryzysowa w pielęgniarstwie/ położnictwie.
 6. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?
 7. Jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej?
 8. Asertywność w pracy i życiu.
 9. Jak wspierać rodziców w opiece nad noworodkiem.
 10. Ciąża, poród i połóg – wrota do problemów emocjonalnych.
 11. Syndrom FASD, FAS – poalkoholowy zespół płodowy.
 12. Problemy emocjonalne dzieci.
 13. Prawidłowości rozwojowe a ADHD.
 14. Problemy emocjonalne dorosłych.
 15. Agresja i przemoc – profilaktyka i sposoby radzenia sobie.
 16. Agresja – sposób regulacji emocjonalnej.
 17. Rozwój ruchowy fundamentem rozwoju poznawczego człowieka.
 18. Zaburzenia neurorozwojowe.
 19. Zarządzanie przez coaching.
 20. Narzędzia i techniki komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy.


Warsztaty poprowadzi mgr Jolanta Kałużna - psycholog, nauczyciel dyplomowany, trener umiejętności psychospołecznych, doświadczony specjalista w zakresie pracy diagnostyczno – terapeutycznej (badanie noworodków skalą NBAS Brazeltona, badanie i terapia dzieci ze spektrum FASD oraz zaburzeniami przywiązania), terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta SI, trener Biofeedback EEG, terapeuta traumy wykorzystujący w swojej pracy miedzy innymi: EMDR, Brainspotting, Somatic Experiencing oraz System Wewnętrznej Rodziny.

 

Osoby zainteresowane warsztatami psychologicznymi, spotkaniami szkoleniowymi
w ramach wsparcia psychologicznego pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych
serdecznie zapraszamy do zapisów. Zgłoszenia proszę składać indywidualnie
lub grupowo poprzez wysłanie wiadomości email
na adres kursy@oipp.lodz.pl
z uwzględnieniem danych takich jak:
rodzaj i dziedzina kształcenia, imię, nazwisko, telefon
i adres mailowy osoby zainteresowanej,
lub telefonicznie (042) 639 92 62.
Terminy będą ustalone po zebraniu grupy.

  

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się