Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Prezydium ORPiP

Skład  osobowy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Przewodnicząca – Kałużna Agnieszka

Pielęgniarki i położne 
Wiceprzewodnicząca
1.  Joanna
GĄSIOROWSKA
Sekretarz
2.  Maria
 KOWALCZYK
Skarbnik
3.  Maria
 CIANCIARA
członek
4.  Halina
 GMAJ-BUDZIAREK
członek
5.  Lucyna
 OKULSKA
członek
6. Bogusława
 SOKOŁOWSKA
członek
7.  Alicja
 CHROBAK

 

Położne
Wiceprzewodnicząca
1. Bożena
PAWŁOWSKA
członek
2. Halina
KĘPA

 

Skład osobowy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wybrany na VII kadencję na XXXII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Łodzi  w dniach 23 i 24 listopada 2015 r.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Agnieszka Kałużna 
 
Członkowie ORPiP:
 
Nazwisko
Imię
funkcja
ADAMCZYK
JADWIGA 
członek
CHROBAK  
ALICJA
członek
CHUDECKA
KRYSTYNA
członek
CIANCIARA 
MARIA
Skarbnik ORPiP
GĄSIOROWSKA
JOANNA
Wiceprzewodnicząca ORPiP
GMAJ-BUDZIAREK
HALINA
członek
KOWALCZYK
AURELIA
członek
KOWALSKA
ALEKSANDRA
członek
KRYSTEK
ANNA
członek
KULBAT
ANITA
członek
KUMECKI
SYLWESTER
członek
ŁUSZCZYŃSKA
BOŻENA
członek
MICHALSKA
EWA
członek
OKULSKA
LUCYNA
członek
OLEJNICZAK
MIROSŁAWA
członek
PIETRAS
BOŻENA
członek
SOKOŁOWSKA
BOGUSŁAWA
członek
SOŁDON
BARBARA
członek
STRUGAŁA-KULIBERDA
MAŁGORZATA
członek
TRACZ
BARBARA
członek
WĄSIEWICZ
URSZULA
członek
BIERZANOWSKA MAŁGORZATA
członek
GRZEGORCZYK MAŁGORZATA
członek
KĘPA HALINA
członek
KOWALCZYK MARIA
Sekretarz ORPiP
PAWŁOWSKA BOŻENA
Wiceprzewodnicząca ORPiP

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się