Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny 

OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w ramach Projektu

„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” nr POWR.07.01.00-00-0004/22

w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 5 edycji:

·         RKO/1/Łódź w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

·         RKO/2/Łódź w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

·         RKO/3/Łódź w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

·         RKO/4/Łódź w OIPiP w Łodzi

·         RKO/5/Łódź w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – 5 edycji:

·         EKG/1/Łódź w Wojewódzkim Wielospecjalistyczny Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

·         EKG/2/Łódź w OIPiP w Łodzi

·         EKG/3/Łódź w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

·         EKG/4/Łódź w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. w Kutnie

·         EKG/5/Łódź w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 

Wywiad i badanie fizykalne – 3 edycje:

·         WBF/1/Łódź w OIPiP w Łodzi

·         WBF/2/Łódź w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu

·         WBF/3/Łódź w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka – 2 edycje

·         ROKN/1/Łódź w OIPiP

·         ROKN/2/Łódź w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – 1 edycja:

·         KOM/1/Łódź w OIPiP

 

Plany poszczególnych edycji kursów będą systematycznie umieszczane w Systemie Monitorowania Kształcenia, umożliwiając rekrutację uczestników.

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. Udział w kursie jest bezpłatny.

2. Na czas trwania zajęć teoretycznych zapewniamy usługę cateringową.

3. Uczestnik kursu otrzymuje materiały biurowe i dydaktyczne (min. pendrive, notes, długopis, książka, stetoskop).

4. Kursy przeznaczone są wyłącznie dla Pielęgniarek i Położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi.

5. Istnieje możliwość skorzystania tylko z 1 kursu w ramach Projektu (maksymalna ilość miejsc na jednej edycji kursu: 32)

6. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie wniosku na wybrany kurs w systemie SMK. W nazwie kursu znajduje się dopisek PROJEKT.

7. Szczegółowe informacje dotyczące danej edycji kursu zostaną wysłane drogą mailową na wskazany w SMK adres, po weryfikacji złożonego przez uczestnika wniosku.

8. Informacji o Projekcie udziela Dział Kształcenia OIPiP w Łodzi (Biuro Projektu) -  

o   telefon: 42 633 69 63 wew. 17

o   e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl, kursy@oipp.lodz.pl, merytoryczny@oipp.lodz.pl

 

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na temat projektu - https://nipip.pl/projekt/

 

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się