Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Plan szkoleń organizowanych przez OIPiP


 

Lista szkoleń i kursów możliwych do realizacji w 2024 roku. *

* Lista nie stanowi potwierdzenia realizacji danych kursów i szkoleń w 2024 r., a jedynie pokazuje propozycje kursów możliwych do zorganizowania w danym roku przez OIPiP. 
Rozpoczęcie edycji danego kursu zależne jest od ilości osób chętnych i zapotrzebowania zgłaszanego przez Środowisko.

Plan szkoleń i kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi rozpoczynających się w roku 2024. Stan na dzień 14 grudnia 2023 r. 

 

I. Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

 

1.    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek.

2.    Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek.

3.    Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek

4.    Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek,

5.    Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek,

6.    Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek

7.    Pielęgniarstwo rodzinne, dla położnych

8.    Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych

9.    Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych

 

II. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

 

1. Pielęgniarstwo rodzinne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek, trzy edycje, w tym:

     - dwie edycje w OIPiP w Łodzi,

     - dwie edycje w zakładach:

1) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – 1 edycja,

2) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko – 1 edycja.

 

3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

4. Pielęgniarstwo operacyjne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.   

 

5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek, trzy edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

-dwie edycje w zakładzie:

1) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35  – 1 edycja,

2)  Hospicjum Stacjonarne dla dorosłych przy ul Pojezierskiej 45/51 w Łodzi – 1 edycja.

 

6. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

7. Pielęgniarstwo psychiatryczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.   

 

8. Pielęgniarstwo onkologiczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

9. Pielęgniarstwo rodzinne, program dla położnych, jedna edycja.

 

10. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, program dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje.

 

11. Pielęgniarstwo kardiologiczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.   

 

12. Pielęgniarstwo chirurgiczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.  

 

13. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

14. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

15. Pielęgniarstwo neonatologiczne, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.

 

16. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

17. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

18. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

19. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych, dwie edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

- jedna edycja w zakładzie:

1) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko – 1 edycja.

 

20. Pielęgniarstwo operacyjne, program dla położnych, dwie edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

- jedna edycja w zakładzie:

1) SP ZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – 1 edycja.

 

III. Kursy specjalistyczne w zakresie:

 

1. Szczepienia ochronne, dla pielęgniarek, sześć edycji, w tym:

- trzy edycje w OIPiP w Łodzi,

- trzy edycje w zakładzie:

1) Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o., ul. Curie-Skłodowskiej 6 – 1 edycja,

2) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego  w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 1 edycja,

3) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 1 edycja.

 

2. Endoskopia, program dla pielęgniarek, trzy edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

- dwie edycje w zakładzie:

1) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – 1 edycja,

2) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko – 1 edycja.

 

3. Leczenie ran, dla pielęgniarek, osiem edycji, w tym:      

- dwie edycje w OIPiP w Łodzi,

- sześć  edycji w zakładach:

1) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,

2)  Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja,

3) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 i Centrum Medyczne AGAMED w Pławnie, ul. Radomszczańska 17 – 1 edycja,

4) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka, Al. Piłsudskiego 71, 93-329 Łódź – 1 edycja,

5) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź – 1 edycja,

6) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja

 

4. Dializoterapia, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, dwie edycje

 

6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, dla pielęgniarek, dwie edycje,w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

- jedna  edycja w zakładzie:

1) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko – 1 edycja.

 

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, czternaście edycji, w tym:

- trzy edycje w OIPiP w Łodzi,

- jedenaście edycji w zakładach:

1) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,

2) Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – 1 edycja,

3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego  w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 2 edycje,

4) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 1 edycja,

5) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja,

6) Instytut CZMP w Łodzi., ul. Rzgowska  281/289 – 1 edycja,

7) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja,

8) Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – 1 edycja,

9) Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja,  

10) Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Specjalistyczny Szpital Gruźlicy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, ul. Szpitalna 5, 95-080 Tuszyn – 1 edycja.

 

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych, dwadzieścia jeden edycji, w tym:

-  cztery edycje w Łodzi,

-  siedemnaście edycji w zakładach: 

1) Twoje Centrum Medyczne w Bełchatowie, ul. 1go Maja 4 – 1 edycja,

2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,

3) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 4 edycje,

4) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 – 1 edycja,

5) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego  w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 1 edycja,

6) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 – 1 edycja,

7) SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi - Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, ul. Pankiewicza 16 – 1 edycja,

8) Wojewódzki Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 2 edycje,

9)  Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 2 edycje,

10) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 1 edycje,

11) Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – 1 edycja,

13) Szpital Głowno Grupa Zdrowie, ul. Wojska Polskiego 32/34, 95-015 Głowno – 1 edycja.

 

9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.

 

10. Leczenie ran, dla położnych, dwie edycje.

 

11. Szczepienia ochronne, dla położnych, dwie edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

- jedna  edycja w zakładzie: , w tym:

1) Instytut CZMP w Łodzi., ul. Rzgowska  281/289 – 1 edycja.

 

12. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jedna edycja.

 

13. Edukator w cukrzycy, dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.

 

14. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, dla położnych, dwie edycje.

 

15. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje. 

 

16. Resuscytacja oddechowo–krążeniowo noworodka, dla pielęgniarek i położnych, cztery edycje,  w tym:

- trzy edycje w Łodzi,

- jedna edycja w zakładzie:

1) Wojewódzki Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja.

 

17. Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek i położnych jedenaście edycji, w tym:

- trzy edycje w Łodzi,

- osiem edycji w zakładach:

1) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15

1 edycja,

3) Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – 1 edycja,

4) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 1 edycja,

5) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja,

6) Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja,

7) Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267 – 1 edycja,

8) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 1 edycja,

9) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja.

     

18. Ordynowanie leków i wypisywanie recept, dla pielęgniarek i położnych – siedem edycji, w tym:

- dwie edycje w OIPiP w Łodzi,

- pięć edycji w zakładach:

1) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – 1 edycja (dla mgr),

2) SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,

3) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. dr. J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 – 2 edycje,

4) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35  1 edycja.

 

19. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, dla pielęgniarek, jedna edycja.

 

20. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu, dla położnych – sześć edycji, w tym:

- cztery edycje w Łodzi,

- dwie edycje w zakładach:

1) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 – 1 edycja,

2) Instytut CZMP w Łodzi., ul. Rzgowska  281/289 – 1 edycja.

 

IV. Kursy dokształcające w zakresie:

 

1.   Cewnikowanie chorych, dla pielęgniarek i położnych, cztery edycje, , w tym:

- cztery edycje w zakładach:

1) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,

2) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja,

3) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – 1 edycja,

4) WZZOZCLCHPiR w Łodzi, Specjalistyczny Szpital Gruźlicy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, ul. Szpitalna 5, 95-080 Tuszyn – 1 edycja.

 

2. Cewnikowanie dzieci, dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja, w tym:

- jedna edycja w zakładzie:

1) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja.

 

V. Warsztaty w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej (BLS, ALS), dla pielęgniarek i położnych - realizowane w zakładach i OIPiP:

 

1. Warsztaty w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej (BLS, ALS), dla pielęgniarek i położnych, siedemnaście edycji, w tym:

-  dziewięć edycji w OIPiP:

-  osiem edycji w zakładzie:

1) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 4 edycje

2) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 71 – 3  edycje,  

3) ZOZ MEDICAL, ul. Kolumny 271 A, 93-631 Łódź – 1 edycja.

        

VI. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek i położnych - realizowane w zakładach i OIPiP

 

8 godzin dydaktycznych, grupa szkoleniowa 20 osób – 15 edycji z wybranych tematów:

 

1) Trauma i stres w życiu człowieka.

2) Samopoznanie drogą do lepszego zarządzania sobą i emocjami.

3) Inteligencja emocjonalna.

4) Coaching w pielęgniarstwie/położnictwie.

5) Psychologia w pracy z pacjentem medycznym.

6) Profesjonalna pielęgniarka/położna – jak wzmocnić swój wizerunek?

7) Noworodek i małe dziecko profesjonalne wsparcie dla rodziców.

8) Psychologiczna obsługa klienta medycznego.

9) Techniki pracy pielęgniarki/położnej w kontakcie z trudnym pacjentem.

10) Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia.

11) Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego.

12) Efektywna komunikacja interpersonalna.

13) Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

14) Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy.

15) Kompetencje i zdolności małego dziecka – ocenianie na podstawie elementów skali NBAS Brazeltona.

16) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym przez położne.

17) Psychologiczne aspekty porodu oraz niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu i stresu.

18) Psychoprofilaktyka w położnictwie.

19) Ciąża, poród i połóg – wrota do problemów emocjonalnych.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się