Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Plan szkoleń organizowanych przez OIPiP


 Plan szkoleń i kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi rozpoczynających się w roku 2019

STAN NA DZIEŃ 11 GRUDNIA 2018 R.

 

 I. Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek (MZ)

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek (MZ)

3. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek (MZ)

4. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek (MZ)

5. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek (MZ)

6. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, dla pielęgniarek (MZ)

7. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek (rezerwa MZ)

8. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek (rezerwa MZ)

9. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych (rezerwa MZ)

 

II. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwo rodzinne, program dla pielęgniarek, dwie edycje, w tym:

– jedna edycja w OIPiP w Łodzi,
– jedna edycja w zakładzie:
1) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja.

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek, dwie edycje, w tym:

– jedna edycja w OIPiP w Łodzi,
– jedna edycja w zakładzie:
1) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja.

3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

4. Pielęgniarstwo operacyjne, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

6. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

7. Pielęgniarstwo psychiatryczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

8. Pielęgniarstwo onkologiczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

9. Pielęgniarstwo rodzinne, program dla położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

10. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, program dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje – w OIPiP w Łodzi.

11. Pielęgniarstwo kardiologiczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

12. Pielęgniarstwo chirurgiczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi

13. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

14. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

15. Pielęgniarstwo neonatologiczne, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

16. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

17. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

18. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

19. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

20. Pielęgniarstwo operacyjne, program dla położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

 

III. Kursy specjalistyczne w zakresie:

1. Szczepienia ochronne, dla pielęgniarek, trzy edycje, w tym:

– jedna edycja w OIPiP w Łodzi,
– dwie edycje w zakładach:
1) Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 – 1 edycja,
2) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja.

2. Endoskopia, program dla pielęgniarek, trzy edycje, w tym:

– jedna edycja w OIPiP w Łodzi,
– dwie edycje w zakładzie:
1) WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – 1 edycja,
2) SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi – Centrum Kliniczno-Dydaktyczne i Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi – 1 edycja.

3. Leczenie ran, dla pielęgniarek, pięć edycji, w tym:

– jedna edycje w OIPiP w Łodzi,
– cztery edycje w zakładach:
1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej--Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – 1 edycja,
2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,
3) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja,
4) Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja.

4. Dializoterapia, program dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja, w tym:

– jedna edycja w zakładzie:
1) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja.

6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, dla pielęgniarek, jedna edycja, w zakładzie:

1) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja.

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, czternaście edycji, w tym:

– cztery edycje w OIPiP w Łodzi,
– dziesięć edycji w zakładach:
1) Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 – 1 edycja,
2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,
3) Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – 1 edycja,
4) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 2 edycje,
5) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 2 edycje,
6) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja,
7) Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi – Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, ul. Pankiewicza 16 – 1 edycja,
8) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja.

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych, dwadzieścia jeden edycji, w tym:

– cztery edycje w Łodzi,
– siedemnaście edycji w zakładach:
1) Twoje Centrum Medyczne w Bełchatowie, ul. 1. Maja 4 – 1 edycja,
2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,
3) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 4 edycje,
4) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 – 1 edycja,
5) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 1 edycja.
6) Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 – 1 edycja,
7) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 – 1 edycja,
8) SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi – Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, ul. Pankiewicza 16 – 1 edycja.
9) Wojewódzki Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 4 edycje,
10) Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 2 edycje.

9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

10. Leczenie ran, dla położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

11. Szczepienia ochronne, dla położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

12. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

13. Edukator w cukrzycy, dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

14. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, dla położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

15. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

16. Resuscytacja oddechowo-krążeniowo noworodka, dla pielęgniarek i położnych, trzy edycje, w tym:

– dwie edycje w Łodzi,
– jedna edycja w zakładzie:
1) Wojewódzki Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja.

17. Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek i położnych – czternaście edycji, w tym:

– cztery edycje w Łodzi,
– dziesięć edycji w zakładach:
1) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – 1 edycja,
2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,
3) Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – 1 edycja,
4) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 1 edycja,
5) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja,
6) Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 2 edycje,
7) Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267 – 1 edycja,
8) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5 – 1 edycja,
9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – 1 edycja.

18. Ordynowanie leków i wypisywanie recept, dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje – w OIPiP w Łodzi.

19. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, dla pielęgniarek, jedna edycja – w OIPiP w Łodzi.

 

IV. Kursy dokształcające w zakresie:

1. Cewnikowanie chorych, dla pielęgniarek i położnych, trzy edycje, w tym:

– trzy edycje w zakładach:
1) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja,
2) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. T. Kościuszki 52 – 1 edycja,
3) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – 1 edycja.

2. Cewnikowanie dzieci, dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja, w tym:

– jedna edycja w zakładzie:
1) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja.

 

V. Warsztaty w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (BLS, ALS):

• dla pielęgniarek i położnych – realizowane w zakładach i OIPiP:

1. Warsztaty w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (BLS, ALS), dla pielęgniarek i położnych, 35 edycji.
Warsztaty dla grupy 21 uczestników, 30h zajęć, w tym 10 h zajęć teoretycznych i 20 h ćwiczeń w warunkach symulowanych (10 h – BLS i 10 h ALS).

 

VI. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek i położnych realizowane w zakładach i OIPiP

• 10 godzin dydaktycznych,
• grupa szkoleniowa 20 osób
• 15 edycji z wybranych tematów

1. „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”.
2. „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”.
3. „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”.
4. „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”.
5. „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”.
6. „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”.
7. „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem emocjonalnym”.
8. „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”.
9. „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym przez położne” – 2 edycje warsztatów dla położnych.
10. „Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy”.
11. „Kompetencje i zdolności małego dziecka – ocenianie na podstawie skali NBAS Brazeltona”.

 

Ważne informacje

Przypominamy, iż w związku z wprowadzeniem zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych każda papierowa karta zgłoszenia na szkolenie/kurs, która została dostarczona do Działu Kształcenia OIPiP w Łodzi utraciła ważność i nie będzie brana pod uwagę przy rekrutacji na planowane w przyszłości formy kształcenia

Od 1 lipca 2017 r. każde zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem systemu SMK (SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA).

Osoby zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym, proszone są o założenie konta w systemie SMK na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Następnie prosimy złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w SMK i nadanie tym samym uprawnień pielęgniarki/położnej w systemie. Wydrukowany wniosek należy osobiście złożyć w Dziale Rejestru (pok. nr 5) OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, przesłać pocztą, drogą elektroniczną na: rejestr@oipp.lodz. pl lub uwierzytelniając go założonym wcześniej profilem zaufanym (EPUAP).

Szczegółowe informacje na temat SMK: www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=smk

Informację o kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych: www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON

 

Osoby zainteresowane kształceniem podyplomowym proszone są o składanie wniosków poprzez
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
 

Na szkolenia/kursy niedostępne w SMK, Dział Kształcenia OIPiP w Łodzi prowadzi listy osób zainteresowanych – zgłoszenia indywidualne i grupowe prosimy dokonywać poprzez wysłanie wiadomości email na adres:
szkolenia@oipp.lodz.pl lub kursy@oipp.lodz.pl
z uwzględnieniem danych, jak: rodzaj i dziedzina kształcenia, imię, nazwisko, telefon i adres e-mail osoby zainteresowanej.

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne zaplanowane w roku 2018 w dziedzinie:

Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku poprzez System Monitorowania Kształcenia

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Kształcenia
pod numerem 42 639 92 62.

 

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się