Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Plan szkoleń organizowanych przez OIPiP


 

 

Uchwała Nr 737/VII/2017

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu oraz kosztów szkoleń i kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, rozpoczynających się w roku 2018


Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

         § 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi postanawia zatwierdzić plan oraz koszty szkoleń i kursów organizowanych w roku 2018, w ramach zadań ustawowych, w sposób następujący:

 

I. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

2.Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

3. Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

4.  Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

5. Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

6. Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

7. Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

8. Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

9. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych - 2 edycje:

     - 1 edycja w OIPiP w Łodzi,

     - 1 edycja w zakładzie:  

1) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja.

10. Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych - 2 edycje w OIPiP.

11. Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

12. Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

13. Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

14. Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

15. Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych - 1 edycja w OIPiP.

16. Pielęgniarstwo geriatryczne, program dla pielęgniarek – 1 edycja w OIPiP.

17. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

18. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

19. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych – 1 edycja w OIPiP.  

20. Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla położnych - 1 edycja w OIPiP.

 

II. Kursy specjalistyczne w zakresie:

1. Szczepienia ochronne, dla pielęgniarek - 5 edycji:

     - 2 edycje w OIPiP w Łodzi,

     - 3 edycje w zakładach:

1) Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o., ul. Curie-Skłodowskiej 6 – 1 edycja.

2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja.

3) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 1 edycja.

 

 2. Endoskopia, program dla pielęgniarek - 2 edycje:

       - 1 edycja w OIPiP w Łodzi,

      -  1 edycja w zakładzie:

1) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – 1 edycja.

 

3. Leczenie ran, dla pielęgniarek - 7 edycji:      

      - 2 edycje w OIPiP w Łodzi,

      - 5 edycji w zakładach:

1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 –
           1 edycja.

2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja.

3) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 3 edycje.

 

4. Dializoterapia, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

 

5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek - 2 edycje.

        - 1 edycja w Łodzi,

        - 1 edycji w zakładzie:

        1) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika
               w Łodzi- Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka
w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja.

 

6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

 

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych - 15 edycji:

       - 4 edycje w OIPiP w Łodzi,

       - 11 edycji w zakładach:

1) Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o., ul. Curie-Skłodowskiej 6 – 1 edycja.

2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja.

3)  Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja.

4) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 - 1 edycja.

5) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego  w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 2 edycje.

6) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 3 edycje.

7) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 2 edycje.

 

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych - 22 edycje:

     - 6 edycji w Łodzi,

     - 16 edycji w zakładach:

1) Twoje Centrum Medyczne w Bełchatowie, ul. 1go Maja 4 – 1 edycja.

2) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi –
     Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi, ul. Piłsudskiego 71 –
1 edycja.

3) Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o., ul. Curie-Skłodowskiej 6 – 1 edycja.

4) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja.

7)  Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja.

8) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 6 edycji.

9) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 -1 edycja.

10) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 – 2 edycje.

11) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego  w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 2 edycje.

 

9.  Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych - 1 edycja w OIPiP.

 

10. Leczenie ran, dla położnych - 1 edycja w OIPiP.

 

11. Szczepienia ochronne, dla położnych - 1 edycja w OIPiP.

 

12. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, dla
      pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - 1 edycja w OIPiP.

 

13. Edukator w cukrzycy, dla pielęgniarek i położnych - 2 edycje w OIPiP.

 

14. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, dla położnych - 2 edycje w OIPiP.

 

15. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, dla
        pielęgniarek i położnych - 1 edycja
w OIPiP.

 

16. Resuscytacja oddechowo–krążeniowo noworodka, dla pielęgniarek i położnych - 3 edycje:

       - 2 edycje w Łodzi,

       - 1 edycja w zakładzie:

1) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja.

 

17. Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek i położnych - 13 edycji:

       - 6 edycji w Łodzi,

       - 7 edycji w zakładach:

1) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska  
                                                                                                                                                      15 – 1 edycja.

2) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja.

3) Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – 1 edycja.

4) ZZOZCLChPiR w Łodzi – Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie,
                                                                                                                                   ul. Szpitalna 5 – 1 edycja.

5) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 3 edycje.

18. Ordynowanie leków i wypisywanie recept, dla pielęgniarek i położnych wariant I i wariant II –  2 edycje w OIPiP.

19. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, dla pielęgniarek - 1 edycja w OIPiP.

 

III. Kursy dokształcające w zakresie:

1. Cewnikowanie chorych, program dla pielęgniarek i położnych - 4 edycje:

         - 1 edycja w Łodzi,

        - 3 edycje w zakładach:

1) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja.

2)  Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja.

3) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – 1 edycja.

 

2. Cewnikowanie dzieci, program dla pielęgniarek i położnych - 1 edycja:

       -  1 edycja w zakładzie:

 1) Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
          w Łodzi - Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka
w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 71 – 1 edycja.

 

IV. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek i położnych - prowadzone w zakładach i OIPiP

– 10 godzin dydaktycznych, grupa szkoleniowa 20 osób – 15 edycji z wybranych tematów:

1)      „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”,

2)      „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”,

3)      „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”,

4)      „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”,

5)      „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”,

6)      „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”,

7)      „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem   emocjonalnym”,

8)      „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”,

9)      „Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy”,

10)  „Kompetencje i zdolności małego dziecka – ocenianie na podstawie skali NBAS Brazeltona”,

11)  „Noworodek i małe dziecko profesjonalne wsparcie dla rodziców”,

12)  „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym przez położne”,

13)  „Psychologiczne aspekty porodu oraz niefarmologiczne metody łagodzenia bólu”,

14)  „Trauma w życiu człowieka”,

15)  „Samopoznanie drogą do lepszego zarządzania sobą i emocjami”,

16)  „Efektywna komunikacja interpersonalna oraz asertywność”,

 

             § 2. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi postanawia przystąpić do przetargu ogłaszanego przez Ministra Zdrowia w roku 2018 na prowadzenie kształcenia pielęgniarek i położnych - 6 edycji szkoleń specjalizacyjnych (MZ), i 2 edycje szkoleń specjalizacyjnych (Rezerwa), zgodnie z wykazem priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa dla województwa łódzkiego na rok 2018, w tym w ramach umowy z Ministrem Zdrowia – ze środków budżetu państwa lub ze środków OIPiP w Łodzi w dziedzinie:

1.       Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek - (MZ)

2.       Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek (MZ)

3.       Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek (MZ)

4.       Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek(MZ)

5.       Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek - (MZ)

6.       Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek (MZ)

7.       Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek - (Rezerwa)

8.       Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek - (Rezerwa)

 

             § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz ORPiP                                                                                      Przewodnicząca ORPiP      

                                                

      Maria Kowalczyk                                                                                        Agnieszka Kałużna

 

 

 

 


 

 

Komunikat !!!

 

Informujemy, iż w 2017 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi organizować będzie następujące szkolenia specjalizacyjne:

 

1.      Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych  
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: Wywiad i badanie fizykalne
*)

2.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne*)

3.      Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: ROK-noworodka, Leczenie ran, Wywiad i badanie fizykalne
*)

4.      Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne
*)

5.      Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, Wywiad i badanie fizykalne*)

6.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne*)

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

 

Osoby zainteresowane, proszone są o założenie konta w systemie SMK
(SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA) na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Następnie prosimy złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w SMK
i nadanie tym samym uprawnień pielęgniarki/położnej w systemie. Wydrukowany wniosek należy osobiście złożyć
w Dziale Rejestru (pok. nr.5) OIPiP w Łodzi
, ul. E. Plater 34, przesłać pocztą
lub drogą elektroniczną uwierzytelniając go założonym wcześniej
profilem zaufanym
(EPUAP -  http://epuap.gov.pl/wps/portal)

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu logowania się, składania wniosku o modyfikację uprawnień oraz zapisywania się na kursy/szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pod adresem: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

 

W związku z wprowadzeniem zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych każda karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny czy specjalizację, która została dostarczona do Działu Kształcenia OIPiP w Łodzi traci ważność i nie będzie brana pod uwagę
przy rekrutacji na planowane kursy/szkolenia.

Od 1 lipca 2017 każde zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem systemu SMK!

 

Informacje dodatkowe udzielane są pod  numerem  tel.  042 639-92-62

 

 


 

 

Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek i położnych                   
edycja II/2017 r. w OIPiP w Łodzi   
       

realizowana w terminie 06.04.2017 - 13.06.2017                   
EGZAMIN KOŃCOWY : 21.06.2017 godz 16.00                   

 

plan kursu
 


 

 

PLAN SZKOLEŃ  I KURSÓW ORGANIZOWANYCH  PRZEZ 

OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ 
W ROKU 2017

Stan na dzień 14.12.2016 r.

Karta zgłoszenia na kursy

WAŻNE !!!

1. Osoby zainteresowane udziałem w kursach i szkoleniach proszone są o składanie kart zgłoszeń (oryginał), do biura OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34. Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (www.oipp.lodz.pl /w zakładce szkolenia).
2. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 1 marca 2017 r., jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia, kursu tj. przed terminem posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.
3.Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez potwierdzonych składek systematycznie opłacanych minimum przez 2 lata przed terminem złożenia wniosku nie będą rozpatrywane!!!
4. Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można skorzystać z 1 wybranego kursu,
szkolenia, które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby (Uchwała Nr 862/VI ORPiP z dnia
08 października 2013 r. ze zm.).
5. Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń lub ich brak nie będą realizowane.
6. Informacje na temat szczegółowych terminów kursów będziemy publikować w biuletynie,
na stronie internetowej OIPiP oraz przekazywać na bieżąco Pełnomocnikom ORPiP.
7. Informacji dodatkowych udziela
dział Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
pod numerem tel.
42 639 92 62

 KURSY KWALIFIKACYJNE 

1. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek, dwie edycje:

     - jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

     - jedna edycja w zakładzie:

      1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 -1 edycja.
2. Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek, dwie edycje:

     - jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

     - jedna edycja w zakładzie:

      1) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 -1 edycja.

3. Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek, dwie edycje:

     - jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

     - jedna edycja w zakładzie:

       1) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja (z 2016 r.),

4.  Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

5. Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek, dwie edycje:

     - jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

     - jedna edycja w zakładzie:

    1) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz, ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja.

6. Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek, jedna edycja.   

7. Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

8. Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

9. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych, jedna edycja.

10. Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje:

     - jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

     - jedna edycja w zakładzie:

     1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja (z 2016 r.)

11. Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.   

12. Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

13. Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

14. Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

15. Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.  

16. Pielęgniarstwo geriatryczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

17.Pielęgniarstwo internistyczne, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

18. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek, jedna edycja.   

19. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,  dla położnych, jedna edycja.

20. Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla położnych, jedna edycja.  

 KURSY SPECJALISTYCZNE

1. Szczepienia ochronne, dla pielęgniarek, dziesięć edycji:

     - cztery edycje w OIPiP w Łodzi,-plan zajęć I edycja,   

     - sześć edycji w zakładach:

      1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 -1 edycja (z 2016 r.),

      2) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 -1 edycja (z 2016 r.),

      3) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja (z 2016 r.),

      4) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 1 edycja (z 2016 r.),

      5) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja,

      6) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb., ul. Rakowska 15 – 1 edycja.

 2. Endoskopia, program dla pielęgniarek, dwie edycje, koszt jednej edycji:

       - jedna edycja w OIPiP w Łodzi,

      -  jedna edycja w zakładzie:

         1) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – 1 edycja, (z 2016 r.).

3. Leczenie ran, dla pielęgniarek, dwanaście edycji:      

      - dwie edycje w OIPiP w Łodzi,

      - dziesięć edycji w zakładach:

       1) ZOZ w Łowiczu, ul Ułańska 28 – 1 edycja (z 2016 r.),

       2) SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi – 1 edycja, (z 2016 r.),

       3) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul.
           Czapliniecka 93/95
– 1 edycja, (z 2016 r.),

       4) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 2  edycje, (z 2016 r.),

       5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul.  Parzęczewska 35 –
           2 edycje, w tym 1 edycja,
(z 2016 r.),

       6) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja, (z 2016 r.),

       7) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz, ul. Jana Pawła II 35
              1 edycja, (z 2016 r.),  -  plan zajęć

       8) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 - 1 edycja. 

4. Dializoterapia, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek, dwie edycje:

        - jedna edycja w Łodzi,

        - jedna edycji w zakładzie:

        1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
           
– 1 edycja, (z 2016 r.).

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych,
     
osiemnaście edycji:

       - cztery edycje w OIPiP w Łodzi, plan zajęć II edycja

       - czternaście edycji w zakładach:

         1) ZOZ w Łowiczu, ul. Ułańska 28 – 2 edycje (z 2016 r.),

         2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 - 1 edycja (z 2016 r.),

         3) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 -1 edycja, (z 2016 r.),

         4) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 - 1 edycja,

         5) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja, (z 2016 r.),

         6) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego  w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 –
              2 edycje, w tym
1 edycja (z 2016 r.).

         7) Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II nr 35 – 2 edycje,

         8) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja,

         9) SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, ul. Pomorska 251 – 1 edycja,

       10) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb., ul. Rakowska 15 –  1 edycja,

       11) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 - 1 edycja,

       12) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 1 edycja.

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych, czterdzieści jeden edycji:

     - sześć edycji w Łodzi,

     - trzydzieści pięć edycji w zakładach:

        1) Instytut CZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 - 2 edycje (z 2016 r.),

        2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 - 1 edycja (z 2016 r.),

        3) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – 4 edycje (z 2016 r.),

        4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul.  Parzęczewska 35 –
             3 edycje, w tym 1 edycja
(z 2016 r.),

        5) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 - 1 edycja (z 2016 r.),

        6) WZZOZCLChPiR w Tuszynie, ul Szpitalna 5 - 1 edycja (z 2016 r.),

        7)  Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 2 edycje, (z 2016 r.),

        8) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – 1 edycja, (z 2016 r.),

        9) Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. A. Struga 2/4 – 1 edycja (z 2016 r.),

       10) SPZOZ w Łodzi - Szpital im. dr. J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 - 1 edycja
             
(z 2016 r.),

       11) Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 – 1 edycja 
               
(z 2016 r.),

       12) NZOZ DDJ-MED. s.c. Przychodnia w Pabianicach, ul. Orla 45 - 1 edycja (z 2016 r.),

       13) Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II nr 35
                                                                                                               
– 4 edycje, w tym 1 edycja (z 2016 r.),

       14) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 4 edycje, w tym
                                                                                                                                               2 edycje
(z 2016 r.),

       15) Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II nr 35 – 4 edycje,

       16) Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb., ul. Rakowska 15 –  1 edycja,

      17) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego  w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5 – 2 edycje,

      18) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 -1 edycja.

9.  Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, trzy edycje: 

        - jedna edycja w Łodzi,

        - dwie edycji w zakładzie:

        1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
           
– 1 edycja (z 2016 r.),

         2) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - 1 edycja. (z 2016 r.)

10. Leczenie ran, dla położnych, jedna edycja.

11. Szczepienia ochronne, dla położnych, jedna edycja.

12. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, dla
      pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, sześć edycji:

      - trzy edycje w Łodzi,

      - trzy edycje w zakładach:

      1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 -1 edycja (z 2016 r.),

      2) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 - 2 edycje (z 2016 r.),

13. Profilaktyka chorób piersi, dla pielęgniarek, jedna edycja brak opracowanego przez CKPPiP
       programu.

14. Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, program dla

       położnych, jedna edycja brak opracowanego przez CKPPiP programu.

15. Edukator w cukrzycy, dla pielęgniarek i położnych, sześć edycji:

      - trzy edycje w Łodzi,

      - trzy edycje w zakładach:

       1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
            
– 1 edycja (z 2016 r.),

        2) WSzZ w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 – 1 edycja, (z 2016 r.),

        3) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 – 1 edycja, (z 2016 r.).

16. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, dla położnych, dwie edycje. - plan zajęć

17. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
dla pielęgniarek
      i położnych, trzy edycje:

        - jedna edycja w Łodzi,

        - dwie edycje w zakładzie:

          1) WSzZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 - 1 edycja (z 2016 r.).

          2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja. 

18. Resuscytacja oddechowo–krążeniowo noworodka, dla pielęgniarek i położnych, pięć edycji:

       - dwie edycja w Łodzi,

       - trzy edycje w zakładzie:

      1) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – 1 edycja.,

      2) Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 – 1 edycja.

      3) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul Jagiellońska 36 -1 edycja.

19. Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi, dla pielęgniarek, dwie edycje brak
        opracowanego przez CKPPiP programu.

20. Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek i położnych - szesnaście edycji:

       - dziesięć edycji w Łodzi,  - plan zajęć I edycja

       - sześć edycji w zakładach:

     1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 -1 edycja, (z 2016 r.),

     2) SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Szpital im.
            M. Konopnickiej, ul. Sporna 36/50
– 1 edycja. (z 2016 r.).

      3) Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II nr 35
        – 1 edycja
(z 2016 r.),

      4)  SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – 1 edycja,

      5) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz, ul. Jana Pawła II 35 – 1 edycja,

      6) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – 1 edycja.

21. Ordynowanie leków i wypisywanie recept, dla pielęgniarek i położnych – cztery edycje,  - plan zajęć- I edycja
       
koszt jednej edycji: I wariant i II wariant.

22. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, dla pielęgniarek, dwie edycje

         - jedna edycja w Łodzi,

         - jedna edycja w zakładzie:

          1) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - 1 edycja (z 2016 r.).

  KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

 

1. Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja. 

2. Cewnikowanie chorych, program dla pielęgniarek i położnych, osiem edycji:

         - jedna edycja w Łodzi,

        - siedem edycji w zakładach:

        1) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – 2 edycje (z 2016 r.).

        2) WZZOZCLChPiR w Tuszynie, ul Szpitalna 5 - 2 edycje (z 2016 r.).

        3) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 - 3 edycje (z 2016 r.).

3. Cewnikowanie dzieci, program dla pielęgniarek i położnych, 2 edycje.

 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
- PROWADZONE W ZAKŁADACH
 

Oferta złożona przez firmę ,,Restard’’ Jolanta Karolina Kałużna 94-045 Łódź, ul. Przełajowa 13 m 90.
– 10 godzin dydaktycznych, grupa szkoleniowa 20 osób – piętnaście edycji z wybranych tematów:

1)      „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”,

2)      „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”,

3)      „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”,

4)      „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”,

5)      „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”,

6)      „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”,

7)      „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem  

              emocjonalnym”,

8)      „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”,

9)      „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym przez położne” – 2 edycje warsztatów dla położnych,

     10)  Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy,

     11)  Kompetencje i zdolności małego dziecka – ocenianie na podstawie skali NBAS Brazeltona.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki , dla pielęgniarek - (MZ)
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne,
dla pielęgniarek, (MZ),
3. Pielęgniarstwo pediatryczne,
dla pielęgniarek - (MZ)
4. Pielęgniarstwo epidemiologiczne,
dla pielęgniarek - (MZ)
5. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze,
dla połoznych - (MZ)
6. Pielęgniarstwo rodzinne, 
dla pielęgniarek - (Rezerwa)
7. Pielęgniarstwo onkologiczne,
dla pielęgniarek, (Rezerwa)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
PLAN SZKOLEŃ  I KURSÓW ORGANIZOWANYCH  PRZEZ 
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU
 2016
- stan na dzień 28 czerwca 2016 r.

- Karta zgłoszenia na kursy

I. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja w OIPiP w Łodzi, -
- jedna edycje w zakładzie:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 -1 edycja.
2. Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek,  
   trzy edycje:
- jedna edycja w OIPiP w Łodzi, - plan zajęć
- dwie edycje w zakładach:
1)Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, 
   ul. Jana Pawła II 35,
2) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 -
jedna edycja.
3. Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek, dwie edycje,
 - jedna edycja w OIPiP  w Łodzi,
- jedna edycja w zakładzie:
1) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 
- jedna edycja
4. Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek, jedna edycja,
5. Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
6. Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek,
    jedna edycja.
7. Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
8. Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
9. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych, jedna edycja.
10. Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych, 
    jedna edycja.
11. Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja,
12. Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja,
13. Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek,
     jedna edycja,
14. Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek, 
     jedna edycja,
15. Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych,
    jedna edycja,
16. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek, jedna edycja,
17. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek, jedna edycja,
18. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek, jedna edycja,
19. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
     dla położnych, jedna edycja.
20. Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla położnych,
jedna edycja.

II. Kursy specjalistyczne:

1. Szczepienia ochronne, dla pielęgniarek, dziesięć edycji:
- cztery edycje w OIPiP w Łodzi, -  plan zajęć II edycja,           plan zajęć I edycja
- sześć edycji w zakładach:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 - dwie  edycje,
2) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – jedna edycja,
3) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 - jedna edycja,
4)SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego  w Opocznie, ul. Partyzantów 30
  - jedna edycja
5)Szpital J. Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka123 - jedna edycja

2. Endoskopii, program dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja
w OIPiP w Łodzi 
- jedna edycje w zakładzie:
1) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – jedna edycja.

3. Leczenie ran, dla pielęgniarek, dziesięć edycji:
- dwie edycje w OIPiP w Łodzi,
osiem edycji w zakładach:
1) ZOZ w Łowiczu, ul Ułańska 28 – jedna edycja,
2) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – jedna edycja,
3) SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi – jedna edycja,
4) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie,
   ul. Czapliniecka 93/95  – jedna edycja,
5) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – dwie edycje,
6) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – jedna  edycja,
7) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30
   - jedna edycja.

4. Dializoterapia, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja w Łodzi,  - plan zajęć
- jedna edycji w zakładzie:
1) Centrum Medyczne LUX MED. w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34.

6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek, dwie edycje;
- jedna edycja w Łodzi,
- jedna edycja w zakładzie:
1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95  – jedna edycja.

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych, dwadzieścia trzy edycje;
- cztery edycje
w OIPiP w Łodzi,  - plan zajęć IV edycja
- dziewiętnaście w zakładach:
1) ZOZ w Łowiczu, ul. Ułańska 28 – dwie edycje,
2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 - jedna edycja,
3) SPZOZ USzK Nr 1 im. Barlickiego UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22 - jedna edycja,
4) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 - jedna edycja,
5) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – jedna edycja,
6) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
7) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
8) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – jedna edycja,
9) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 - dwie edycje,
10) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Pirogowa
     w Łodzi, ul. Wólczańska 195/198 - jedna edycja,
11) WSzZ w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 - jedna edycja,
12) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. J. Pawła II 35
     - jedna edycja,
13) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30
      - jedna edycja,
14) "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o. w Kutnie ul. Kościuszki 52 - jedna edycja
15) SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi , ul. Pomorska 251 - Szpital
      im. M. Konopnickiej ul. Sporna 36/50 - jedna edycja
     - jedna edycja,
16) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, 
     ul. Kniaziewicza 1/5 - jedna edycja,
17) WSzS im. M. Kopernika  - Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi,
     ul. Piłsudskiego 71 - jedna edycja
   

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych,
   pięćdziesiąt dwie edycje:
- sześć edycji w Łodzi,
czterdzieści sześć edycj
i w zakładach:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 - dwie edycje,
2) Instytut CZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 - dwie edycje,
3) SPZOZ  MSW w Łodzi, ul. Północna 42 - dwie edycje (w tym jedna  edycja z 2015 r.),
4) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 - jedna edycja,
5) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 -  dwie edycje,
6) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – cztery edycje
7) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – dwie  edycje,
8) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 - dwie  edycje,
9) WZZOZCLChPiR w Tuszynie, ul Szpitalna 5 - jedna edycja,
10) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – dwie edycje,
11) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie  edycje,
12) Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4 – jedna edycja,
13) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie,
    ul. Czapliniecka 93/95  – jedna  edycja,
14) SPZOZ w Łodzi - Szpital im. dr. J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 - 
   - jedna  edycja,
15) Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 
    – jedna edycja,
16) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5    – dwie edycje,
17) NZOZ DDJ-MED. s.c. Przychodnia w Pabianicach, ul. Orla 45 - jedna edycja,
18) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 
    - cztery edycje, ( w tym dwie edycja z 2015 r.) 
19) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 195/198
    - jedna edycja,
20) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 - jedna edycja,
21) WSzZ w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 - jedna edycja,
22) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. J. Pawła II 35 
      - dwie edycje,
23) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30
      - jedna edycja,
24) Szpital Wojewódzki im. J. Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 - dwie edycje,
25) SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi ul. Pomorska 251 - Szpital
     im. M. Konopnickiej, ul. Sporna 36/50 - jedna edycja,

26) WSzS im. M. Kopernika - Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi,
     ul. Piłsudskiego 71 - jedna edycja,
27) PCZ w Brzezinach, ul. M. Skłodowskiej 6 - jedna edycja,
28) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
     ul. Kniaziewicza 1/5  -
dwie edycje

9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, 
   trzy edycje:
- jedna edycja w Łodzi,
- dwie edycje w zakładzie:
1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie,
    ul.  Czapliniecka 93/95  – jedna edycja,
2) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - jedna edycja.
10. Leczenie ran, dla położnych, jedna edycja.

11. Szczepienia ochronne, dla położnych, jedna edycja. -plan zajęć

12. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
 siedem edycji:
- trzy edycje
w Łodzi,
- cztery edycje w zakładach:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 -2 edycje,
2) SW im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 - 2 edycje.
13. Profilaktyka chorób piersi, dla pielęgniarek, jedna edycja.

14. Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej
     program dla położnych, jedna edycja.

15. Edukator w cukrzycy, dla pielęgniarek i położnych, siedem edycji;
- trzy edycje w OIPiP w Łodzi,
- cztery edycje w zakładach:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 -1 edycje,
2) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95  – jedna edycja.
3) WSzZ w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 - jedna edycja
4) SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie ul. Partyzantów 30
    - jedna edycja.

16. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, dla położnych, dwie edycje.

17. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje:
- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,
- jedna edycja w zakładzie:
1) WSzZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 - jedna edycja.

18. Resuscytacja oddechowo–krążeniowo noworodka, dla pielęgniarek i położnych, 
   cztery edycje:
- dwie edycje w Łodzi, - I edycja plan zajęć
- dwie edycje w zakładzie:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 - dwie edycje.

19.Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi dla pielęgniarek,
     - dwie edycje.

20. Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek i położnych - dwanaście edycji:
- dziesięć edycji w Łodzi,
- dwie edycja w zakładzie:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 -1 edycja,
2) SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, ul. Pomorska 251 - Szpital 
     im. M. Konopnickiej, ul. Sporna 36/50  - jedna edycja
 

21. Ordynowanie leków i wypisywanie recept, dla pielęgniarek i położnych
   – dziesięć edycji.

22. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja w Łodzi,
- jedna edycja w zakładzie:
1) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - jedna  edycja.

23. Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi, dla pielęgniarek,
jedna edycja.

III. Kursy dokształcające:

1. Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej, program dla pielęgniarek i położnych,
   - dwie edycje.

2. Cewnikowanie chorych, program dla pielęgniarek i położnych, jedenaście edycji:
- dwie edycje w OIPiP w Łodzi,
- dziewięć edycji w zakładach:
1) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – dwie edycje,
2) WZZOZCLChPiR w Tuszynie, ul Szpitalna 5 - dwie edycja,
3) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 - cztery edycje, 
4) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 - jedna edycja.

3. Cewnikowanie dzieci, program dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje.


IV. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek i położnych - prowadzone w zakładach i OIPiP
- dwadzieścia pięć edycji z wybranych tematów:
1) „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki
   – zarządzanie emocjami”,
2) „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”,
3) „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”,
4) „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”,
5) „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”,
6) „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”,
7) „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie 
     z  obciążeniem  emocjonalnym”,
8) „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”,
9) „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom
w okresie okołoporodowym przez położne” – 2 edycje warsztatów dla położnych,
10) Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy,
11) Kompetencje i zdolności małego dziecka – ocenianie na podstawie
     skali NBAS Brazeltona.

IV. Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, (MZ)
  
 - jedna edycja.
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek,  (OIPiP) - jedna edycja,
3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek,
  (MZ) - jedna edycja,
4. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek, (OIPiP) - jedna edycja,
5. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek, (OIPiP) -  jedna edycja,
6. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych, (OIPiP) -  
jedna edycja,
7. Pielęgniarstwo onkologiczne,  dla pielęgniarek, (Rezerwa) - jedna edycja,
8. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek, (Rezerwa) - jedna edycja


WAŻNE

1. Osoby zainteresowane udziałem w powyższych kursach i szkoleniach proszone są o składanie kart zgłoszeń (oryginał), do biura OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34.
Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
(www.oipp.lodz.pl /w zakładce szkolenia).
2. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 28 lutego 2016 r., jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia, kursu tj. przed terminem posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.
3.Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez potwierdzonych składek systematycznie opłacanych minimum przez 2 lata przed terminem złożenia wniosku nie będą
rozpatrywane!
4. Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można skorzystać z 1 wybranego kursu,
szkolenia, które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby (Uchwała Nr 862/VI ORPiP z dnia
08 października 2013 r. ze zm.).
5. Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń lub ich brak nie będą
realizowane.
6. Informacje na temat szczegółowych terminów kursów będziemy publikować w biuletynie,
na stronie internetowej OIPiP oraz przekazywać na bieżąco Pełnomocnikom ORPiP.
7. Informacji dodatkowych udziela
dział Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pod numerem tel. 42 639 92 62

 

 Plan szkoleń i kursów organizowanych
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
rozpoczynających się w roku 2015
(stan na 21 października 2015 r. )

- karta zgłoszenia na kursy

UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!
ZMIANY DOTYCZACE NOWYCH PROGRAMÓW KURSÓW
 ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIPiP W ŁODZI......
czytaj

KURSY KWALIFIKACYJNE W DZIEDZINIE:

   1.  Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek,  dwie edycje - plan zajęć I edycja

   2.  Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek, 
trzy edycje w tym:
-jedna edycja w OIPiP w Łodzi, 
-plan zajęć
-dwie edycja w zakładach:
1) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35 - dwie edycje w tym jedna edycja w 2015 r. i jedna edycja  w 2016 r.  

   3.  Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.

   4.  Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek i położnych,  jedna edycja.

   5.  Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.

   6.  Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.

   7.  Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.

   8.  Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.

   9.  Organizacja i zarządzanie, program dla pielęgniarek i położnych,  jedna edycja- plan zajęć

 10.  Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych,  jedna edycja.

 11.  Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych,  jedna edycja.

 12.  Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.

 13.  Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.  - plan zajęć

 14.  Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.

 15.  Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek,  jedna edycja.
- plan zajęć

16. Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych,  jedna edycja.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE  W ZAKRESIE:

1. Szczepienia ochronne, dla pielęgniarek, jedenaście edycji, w tym:
     - cztery edycje w OIPiP w Łodzi, -
plan zajęć I edycja,   - plan zajęć II edycja , plan zajęć III edycja ,
    
- plan zajęć IV edycja

    - siedem edycji w zakładach:
  
1) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – jedna edycja (z 2014 r.),
    2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 – jedna edycja (z 2014 r.),
   
3) WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – dwie edycje,
   
4) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
    5) SP ZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – jedna edycja,
    6)  NZSOZ AVITUM  - Stacja Dializ w Zgierzu i WSzS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
      ul.
 Parzęczewska 35 - jedna edycja

2. Endoskopii, program dla pielęgniarek, trzy edycje,
    - dwie edycje w OIPiP w Łodzi - 
plan zajęć I edycja
    - jedna edycja w zakładzie:
 1) SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi - 1 edycja

3. Leczenie ran (Nr 11/07), program dla pielęgniarek, siedem edycji, w tym:
    - trzy edycje w OIPiP w Łodzi,-
plan zajęć I edycja
    - cztery  edycje w zakładach:
 1
) ZOZ w Łowiczu, ul Ułańska 28 – jedna edycja (z 2014 r.),
 2) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – jedna edycja,
 3) SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi - 1 edycja
 4) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
  - 1 edycja

4. Podstawy dializoterapii (Nr 08/07), program dla pielęgniarek, jedna edycja

5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek, dwie edycje:
 - jedna edycja w Łodzi,
 - jedna edycja w zakładzie:
  1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
  - 1 edycja

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  dla pielęgniarek
    i położnych, dwadzieścia siedem edycji,  w tym:
  
- cztery edycje w OIPiP w Łodzi,
   - 
dwadzieścia trzy edycje w zakładach:
    1) ZOZ w Łowiczu, ul. Ułańska 28– dwie edycje (z 2014 r.)
    
 2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 – jedna edycja (z 2014 r.)
     
3) PCZ w Brzezinach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 – jedna edycja (z 2014 r.)
     
4) WZZOZCLCHPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – jedna edycja (z 2014 r.)
     
5) SPZOZ USK Nr 1 im. Barlickiego UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22 – jedna edycja (z 2014 r.)
     
6) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68 – jedna edycja
       7) WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – trzy edycje,
       8) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
       9) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – jedna edycja,
       10) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie edycje,
      
11) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 – jedna edycja,
      12) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14  - dwie edycje,
      13)SPZOZ w Łodzi- Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159
       - dwie edycje,
      14)Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 - 
       - jedna edycja,
      15) Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267,
       - jedna edycja,
       16) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35
       - jedna edycja,
       17) NZSOZ AVITUM - Stacja Dializ w Zgierzu i WSzS im. M. Skłodowskiej-Curie
         w Zgierzu, ul. 
Parzęczewska 35 - jedna edycja

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych,    
     -  czterdzieści trzy edycje, w tym:

     -  trzy edycje w Łodzi,
plan zajęć I edycjaplan zajęć II edycja
    
-  trzydzieści osiem edycji w zakładach:

    1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68 – dwie edycje (z 2014 r.),
    2) Instytut CZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 – dwie edycje (z 2014 r.),
   
3) SPZOZ w Łodzi, ul. Północna 42 – jedna edycja (z 2014 r.),
    4) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 – dwie edycje (z 2014 r.),
 
  5) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15– jedna edycja (z 2014r.),
     6) WZZOZCLCHPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – jedna edycja (z 2014 r.),
 
  7) WZZOZCLCHPiR w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 – jedna edycja (z 2014 r.),
     8) SPZOZ USK Nr 1 im. Barlickiego UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22 – jedna edycja (z 2014 r.),
     9) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – cztery edycje, 
        w tym dwie edycje (z 2014 r.),
   
10) WSZ w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 – jedna edycja (z 2014 r.),
     11) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68 – jedna edycja,
     12) WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – dwie edycje,
     13)|WZZOZCLCHPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – trzy edycje,
     14) WZZOZCLCHPiR w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 – jedna edycja,
     15) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
     16) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – jedna edycja
   
 17) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie edycje,
     18) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 – jedna edycja,
     19) SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi - 1 edycja,
     20) Centrum Medyczne BORUTA Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4  - 1 edycja,
    21) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie,
        ul. Czapliniecka 93/95 - 1 edycja,

    22) SPZOZ w Łodzi- Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 - jedna edycja,

    23) Szpital zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61

       - dwie edycje.

    24)Wojewódzki Specjalistyczny szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5

       - dwie edycje,

     25) NZSOZ AVITUM - Stacja Dializ w Zgierzu i WSzS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, 
       ul. Parzęczewska 35 - jedna edycja,

      26) NZOZ DDJ-MED. s.c. Przychodnia w Pabianicach, ul. Orla 45 - jedna edycja,
     27) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 - dwie edycje


9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych (Nr 06/07), program dla pielęgniarek i położnych, 
      dwie edycje w tym:

      - jedna edycja w Łodzi
      - jedna edycja w zakładzie:

     1)Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
      - 1 edycja,


10. Leczenie ran (Nr 12/07), program dla położnych,  - jedna edycja.

11. Szczepienia ochronne, program dla położnych, - jedna edycja. -plan zajęć

12. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia
      doszpikowego,  dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa
    
 Medycznego, siedem edycji, w tym:
    
 - trzy edycje w Łodzi, -
plan zajęć 
     
- cztery edycje w zakładach:
     1) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie edycje (z 2014 r.),
     2) SW im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 – dwie edycje (z 2014 r.).

13. Profilaktyka chorób piersi (Nr 07/07), program dla pielęgniarek,  - jedna edycja.

14. Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, program
      dla położnych,  -
jedna edycja.

15. Edukator w cukrzycy (Nr 02/11), program dla pielęgniarek i położnych, pięć edycji, w tym:
     
- trzy edycje w Łodzi, 
plan zajęć I edycja,   plan zajęć II edycja
     
- dwie edycje w zakładach:
    1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68 - jedna edycja,
    2) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
      - jedna edycja,
16. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, program dla pielęgniarek i położnych,
    -  jedna edycja. 
-  plan zajęć

17. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
      program dla pielęgniarek i położnych,  - dwie edycje, w tym:

       - jedna edycja w OIPP w Łodzi,
- plan zajęć
       - jedna edycja w zakładzie:
       1) WSzZ im. St. Rybnickiego w Skierniewicach, ul. Rybnickiego 1 - jedna edycja

18. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka (Nr 01/07), program dla pielęgniarek 
     i położnych, - cztery edycje.

19. Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi (Nr 03/10), program dla pielęgniarek, 
     jedna edycja.


     
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W ZAKRESIE:

1. Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej, program dla pielęgniarek i położnych, 
    dwie edycje.

2. Cewnikowanie chorych, program dla pielęgniarek i położnych, jedenaście edycji, w tym,
  
- dwie edycje w Łodzi,
  
- dziewięć edycji w zakładach:

    1) WZZOZCLCHPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – dwie edycje,
     2) WZZOZCLCHPiR w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 – jedna edycja,
     3) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – cztery edycje,
     4) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 – dwie edycje.         

3. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych, program dla
    pielęgniarek i położnych, - dwie edycje.

4. Cewnikowanie dzieci, program dla pielęgniarek i położnych, - dwie edycje.

  

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PROWADZONE W ZAKŁADACH:

10 godzin dydaktycznych warsztatów, grupa szkoleniowa 20 osób – piętnaście edycji z wybranych
    tematów:

1)      „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”,

2)      „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”,

3)      „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”,

4)      „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”,

5)      „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”,

6)      „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”,

7)      „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem emocjonalnym”,

8)      „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”,

9) "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym przez położne" - dwie edycje warsztatów dla położnych,

10) "Alkoholowy Zespół płodowy (FAS)" - diagnoza i system pomocy,

11) "Kompetencje i zdolności małego dziecka - ocenianie na podstawie skali NBAS Brazeltona."

 SZKOLENIE "OTWARTY DIALOG" DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PROWADZONE W ZAKŁADACH:

Szkolenie z psychohigieny szerokiego spektrum sukcesu według projektu integracji państw UE w zakresie zależności pomiędzy grupą zawodową osób z doświadczeniem a osobami wchodzącymi do zawodu.– 8 godzin dydaktycznych (6 h teoria + 2 h ćw. w 4 grupach × 5 osób), grupa szkoleniowa 20 osób – dwie edycje

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE:

10 edycji szkoleń specjalizacyjnych, w tym 6 w ramach umowy z Ministrem Zdrowia (MZ)
w województwie łódzkim oraz 2 ze środków OIPiP w Łodzi (OIPiP) i 2 pozostawić w rezerwie (Rezerwa) w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo onkologiczne, program dla pielęgniarek - (MZ)
2. Pielęgniarstwo rodzinne, program dla położnych - (MZ)   -
plan zajęć
- wyniki egzaminu z 12.08.2015 r.  -
lista osób zakwalifikowanych na specjalizację Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek - (MZ)
4. Pielęgniarstwo operacyjne, program dla pielęgniarek- 2 edycje,
    w tym ( 1 edycja OIPiP i 1 edycja MZ)
- wyniki egzaminu  z 17.02.2015 r. -  
 
lista osób zakwalifikowanych na specjalizację Pielęgniarstwo operacyjne
5. Pielęgniarstwo
geriatryczne, program dla pielęgniarek - (MZ
-  plan zajęć
- wyniki egzaminu z 12.08.2015 r. -
lista osób zakwalifikowanych na specjalizację  Pielęgniarstwo geriatryczne

6. Pielęgniarstwo ratunkowe, program dla pielęgniarek - (MZ)
7. Pielęgniarstwo psychiatryczne, program dla pielęgniarek - ( Rezerwa)
8. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek - (Rezerwa)
9. Pielęgniarstwo kardiologiczne, program dla pielęgniarek - (OIPiP)
- wyniki egzaminu z 17.02.2015 r. -
lista osób zakwalifikowanych na specjalizację Pielęgniarstwo kardiologiczne

WAŻNE

1. Osoby zainteresowane udziałem w powyższych kursach i szkoleniach proszone są o składanie kart
    zgłoszeń (oryginał), do biura OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34.

    Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
      (
www.oipp.lodz.pl /w zakładce kształcenie podyplomowe).

2. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 28 lutego 2015 r., jednak nie później niż na 30 dni przed
    planowanym terminem szkolenia, kursu tj. przed terminem posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

3. Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez potwierdzonych składek
        systematycznie opłacanych minimum przez 2 lata przed terminem złożenia wniosku nie będą
       rozpatrywane!

4. Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można skorzystać z 1 wybranego kursu,
     szkolenia, które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby (Uchwała Nr 862/VI ORPiP ze zm.).

5. Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń lub ich brak nie będą
     realizowane.

6. Informacje na temat szczegółowych terminów kursów będziemy publikować w biuletynie,
      na stronie internetowej OIPiP oraz przekazywać na bieżąco pełnomocnikom zakładów.

7. Informacji dodatkowych udziela dział kształcenia podyplomowego  pod numerem tel. 42 639 92 62
    w godzinach pracy biura OIPiP.

Uwaga!

Przypominamy, iż udział w szkoleniach i kursach ujętych w niniejszym planie a organizowanych przez inne podmioty, nie podlega dofinansowaniu przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – § 1 ust. 3 Uchwały Nr 862/VI ORPiP z dnia 08.10.2013 r. w sprawie zasad dofinansowania udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego (ze zm.)

 

 

 

PLAN SZKOLEŃ I KURSÓW NA ROK 2014

organizowanych i finansowanych z budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

- stan na dzień 10.12.2013 r.

 - karta zgłoszenia na kurs - do pobrania

1. kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

1) Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek- dwie edycje - I i II półrocze. - plan zajęć

2) Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek- dwie edycje - I i II półrocze. - plan zajęć

3) Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek- jedna edycja - I półrocze.- plan zajęć

4) Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek i położnych- jedna edycja - II półrocze.
    -
plan zajęć

5) Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek- jedna edycja - I półrocze.-plan zajęć

6) Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek- jedna edycja - I półrocze.

7) Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek- jedna edycja - I półrocze.- plan zajęć

8) Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek- dwie edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi - II półrocze.- plan zajęć
- jedna edycja w zakładzie: Szpital Powiatowy w Radomsku – 1 edycja.

9) Organizacja i zarządzanie, program dla pielęgniarek i położnych- jedna edycja - II półrocze.- plan zajęć

10) Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych- jedna edycja - II półrocze.- plan zajęć

11) Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych- jedna edycja - II półrocze.

12) Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek- jedna edycja - II półrocze.- plan zajęć

13) Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek- jedna edycja - II półrocze.-plan zajęć

14) Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek- jedna edycja - II półrocze.

15) Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek- jedna edycja- II półrocze.

16) Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych- dwie edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi - II półrocze.

- jedna edycja w zakładzie: Szpital Powiatowy w Radomsku – 1 edycja.

2. kursy specjalistyczne w zakresie:

1) Szczepienia ochronne (Nr 03/08), program dla pielęgniarek- dziesięć edycji, w tym:

- cztery edycje w OIPiP w Łodzi - I i II półrocze.

- plan zajęć I edycja,   plan zajęć III edycja ,   plan zajęć IV edycja

- sześć edycji w zakładach, : Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu i/w WSzS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu – 1 edycja (z 2013r.), SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - 1 edycja, PCM w Pabianicach - 1 edycja, NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach – 1 edycja, SPZOZ USzKl nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi – 2 edycje.

2) Endoskopii, program dla pielęgniarek- jedna edycja - I półrocze. - plan zajęć

3) Leczenie ran (Nr 11/07), program dla pielęgniarek- sześć edycji, w tym:

- trzy edycje w OIPiP w Łodzi - I i II półrocze.- plan zajęć 1edycja,   plan zajęć 2 edycja
 - plan zajęć 3 edycja

- trzy edycje w zakładach: SPZOZ w Łęczycy – 1 edycja (z 2013r.), PCM w Pabianicach - 1 edycja, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - 1 edycja.

4) Podstawy dializoterapii (Nr 08/07), program dla pielęgniarek- trzy edycje,

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi - II półrocze.- plan zajęć

- dwie edycje w zakładzie: SPZOZ USzKl nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi – 2 edycje.

5) Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek- jedna edycja - II półrocze.- plan zajęć

6) Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek- dwie edycje, w tym:

- jedna edycja w OIPiP w Łodzi - I półrocze. - plan zajęć

- jedna edycja w zakładzie: Centrum Medyczne LUXMED w Łodzi – 1 edycja.

7) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Nr 03/07), program dla pielęgniarek

i położnych- dwadzieścia sześć edycji, w tym:

- cztery edycje w OIPiP w Łodzi, ( I i II półrocze) -   plan zajęć IV edycja
- dwadzieścia dwie edycje w zakładach: ZOZ w Łowiczu, ul. Ułańska 28– 1 edycja (z 2013r.),

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ – Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159

1 edycja (z 2013r.), Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu i/w WSzS

im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu – 1 edycja (z 2013r.), SSzW im. M. Kopernika w Piotrkowie

Trybunalskim – 1 edycja, SPZOZ w Wieluniu - 2 edycje, Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie –

1 edycja, SSGCHPiR w Tuszynie - 2 edycje, Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach -1 edycja,

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi - w placówce ul. Żeromskiego 113

ul. Okólna 181 – 2 edycje, SPZOZ USzKl nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi – 2 edycje, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi – 1 edycja, III Szpital Miejski im. K. Jonschera   w Łodzi - 2 edycje, Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach - 1 edycja, SP ZOZ MSW w Łodzi - 1 edycja.

8) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Nr 01/11), program dla pielęgniarek i położnych - trzydzieści osiem edycji, w tym:

- cztery edycje w Łodzi - I i II półrocze.

- dwadzieścia cztery edycje w zakładach: Centrum Kardiologii Med.-Pro w Zgierzu – 1 edycja (z 2013r.), WSzS im. M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu - 1 edycja (z 2013r.), WSZ w Skierniewicach – 1 edycja (z 2013r.), WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi – 2 edycje (z 2013r.), WSS M. Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim - 2 edycje (w tym 1 edycja z 2013r.), SPZOZ w Wieluniu - 2 edycje, SSGCHPiR w Tuszynie - 2 edycje, Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach - 1 edycja, Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie – 1 edycja, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi – 2 edycje, SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi - w placówkach: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1 i Sterlinga 1/3 – 3 edycje, WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – 2 edycje, SPZOZ USzKl nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi – 2 edycje, Szpital Powiatowy w Radomsku – 1 edycja, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi – 1 edycja, III  Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi - 2 edycje, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie - 2 edycje, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - 1 edycja, Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach - 1 edycja, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi - 3 edycje, SP ZOZ w Łęczycy - 1 edycja.  

9) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka (Nr 01/07), program dla pielęgniarek i położnych -

2 edycje - II półrocze.

10) Terapia bólu przewlekłego u dorosłych (Nr 06/07), program dla pielęgniarek i położnych

- jedna edycja - II półrocze.

11) Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych

- jedna edycja - I półrocze. -plan zajęć

12) Leczenie ran (Nr 12/07), program dla położnych - jedna edycja - II półrocze.

13) Szczepienia ochronne u noworodków (Nr 04/08), program dla położnych - jedna edycja - I półrocze.

14) Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

(Nr 05/08), program dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - sześć edycji

- II półrocze, dwie edycje w zakładach: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie - 2 edycje.

15) Profilaktyka chorób piersi (Nr 07/07), program dla pielęgniarek - jedna edycja - II półrocze.

16) Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, program dla

położnych - jedna edycja - II półrocze.

17) Edukator w cukrzycy (Nr 02/11), program dla pielęgniarek i położnych - jedna edycja - I półrocze.
 
     - plan zajęć

18) Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, program dla położnych - jedna edycja - II półrocze.

 

3. kursy dokształcające w zakresie:

1) Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej, program dla pielęgniarek i położnych - jedna edycja

- I półrocze.

2) Cewnikowanie chorych, program dla pielęgniarek i położnych - pięć edycji , w tym:

- jedna edycja w Łodzi - I półrocze.

- cztery edycje w zakładzie: WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – 1 edycja, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi – 1 edycja, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu               1 edycja, Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach - 1 edycja.

 

4. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek i położnych - prowadzone w zakładach

 1. Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”,

 2. Psychologiczna obsługa klienta medycznego”,

 3. Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”,

 4. Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”,

 5. Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”,

 6. Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”,

 7. Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem

emocjonalnym”,

 1. Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”.  

5. Szkolenie „Otwarty dialog” dla pielęgniarek i położnych - prowadzone w zakładach

Szkolenie z psychohigieny szerokiego spektrum sukcesu według projektu integracji państw UE w zakresie zależności pomiędzy grupą zawodową osób z doświadczeniem a osobami wchodzącymi do zawodu 8 godzin dydaktycznych, grupa szkoleniowa 20 osób - dwie edycje. 

6. Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

w tym:

1) Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek (MZ),

2) Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych (MZ),

3) Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek (MZ),

4) Pielęgniarstwa nefrologicznego, program dla pielęgniarek (MZ), -plan zajęć

5)  Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek (MZ), - plan zajęć

6) Pielęgniarstwa onkologiczne, program dla pielęgniarek ( OIPiP),
- wyniki egzaminu wstępnego z dnia 25.11.2014r.

7) Pielęgniarstwa rodzinne, program dla położnych  (OIPiP),

8) Pielęgniarstwa neonatologiczne, program dla pielęgniarek i położnych (rezerwa)
- wyniki egzaminu  wstępnego z dn.24.11.2014r.

9) Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek (rezerwa),

10) Pielęgniarstwo geriatryczne, program dla pielęgniarek   - plan zajęć
  
- wyniki egzaminu wstępnego z dn.26.11.2014r.

--- WAŻNE ---  

 1. Osoby zainteresowane udziałem w powyższych kursach i szkoleniach proszone są o składanie             kart zgłoszeń (oryginał), do biura OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34.

  Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej Izby (www.oipp.lodz.pl/ w zakładce szkolenia).

 2. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 20 lutego 2014 r., jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia, kursu tj. przed terminem posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej.

 3. Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez potwierdzonych składek systematycznie opłacanych minimum przez 2 lata przed terminem złożenia wniosku nie będą rozpatrywane !!!

 4. Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można skorzystać z 1 wybranego kursu, szkolenia, które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby (Uchwała Nr 862 /VI ORPiP).

 5. Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń lub ich brak nie będą realizowane.

 6. Informacje nt. szczegółowych terminów kursów będziemy publikować w biuletynie, na stronie internetowej Okręgowej Izby oraz przekazywać na bieżąco pełnomocnikom zakładów.

 7. Informacji dodatkowych udziela dział szkoleń, pod numerem tel. 42-639-92-62, w godzinach pracy biura OIPiP.

 

 

 


 

 Lista osób na egzamin wstępny kursu specjalistycznego w zakresie EKG (Nr 03/07) - program dla pielęgniarek i położnych w  dniu 30 sierpnia 2013r. - I GRUPA

Lista osób na egzamin wstępny kursu specjalistycznego w zakresie EKG (Nr03/07) - program dla pielęgniarek i położnych w dniu 29 sierpnia 2013r. - I GRUPA

 

 Wyniki egzaminu wstepnego z dnia 01.02.2013r, na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego, program dla pielęgniarek  

Wyniki egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek i położnych

.........................................................................................................................................

Wyniki egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych

.......................................................................................................................................

Wyniki egzaminu wstepnego na kurs specjalistyczny w zakresie Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG

GRUPA I,   GRUPA II,   GRUPA III

.................................................................................................................................................................................

KOMUNIKAT

Informacja o organizacji szkoleń specjalizacyjnych w 2012 roku

załącznik - oświadczenie

  
PLAN SZKOLEŃ I KURSÓW
 
 
 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI, ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU 2012
 
I. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek - dwie edycje
      - I edycja – 15.02.2012 r. – 22.06.2012 r. - plan kursu
      - II edycja - 17.05.2012 r. - 07.12.2012 r. - plan kursu
2. Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek – dwie edycje
       -I edycja - 15.02.2012 r. – 25.06.2012 r. - plan kursu
    - II edycja - (II półrocze) - plan kursu
3. Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek - jedna edycja - 17.05.2012r. - 07.12.2012r. - plan kursu
4. Pielęgniarstwo operacyjne, program dla pielęgniarek i położnych - jedna edycja (II półrocze), - plan kursu
5. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych - jedna edycja plan kursu,
6. Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek - jedna edycja (II półrocze),
 
II. Kursy specjalistyczne w zakresie:
1. Szczepienia ochronne Nr 03/07, program dla pielęgniarek – pięć edycji:
    Łódź -I edycja – 10.02.2012 r. –16.03.2012 r. plan kursu
           - II edycja – 28.04.2012 r. - 13.06.2012r. plan kursu
         - III edycja – 19.10.2012 r. - 30.11.2012 r. plan kursu 
2. Endoskopii, program dla pielęgniarek - jedna edycja (II półrocze), plan kursu
3. Leczenie ran Nr 11/07, program dla pielęgniarek – trzy edycje (I i II półrocze), plan kursu
4. Podstawy dializoterapii Nr 08/09, program dla pielęgniarek - jedna edycja plan kursu
5. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek - jedna edycja plan kursu,
6. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Nr 03/07, program dla pielęgniarek i położnych - 10 edycji (w tym 6 poza Łodzią), plan kursu 2, plan kursu 3, plan kursu 4 WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO   GRUPA I,  GRUPA II,  GRUPA III
7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Nr 02/07,program dla pielęgniarek i położnych
     – czternaście edycji (w tym 8 poza Łodzią, plan kursu 1, plan kursu 2, plan kursu 3,plan kursu 4, plan kursu 5, plan kursu 6
8. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Nr 06/07, program dla pielęgniarek i położnych - jedna edycja - 22.03.2012 r. - 28.05.2012r. plan kursu
9. Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych – jedna edycja plan kursu
10. Leczenie ran Nr 12/07, program dla położnych - jedna edycja (I półrocze), 
11. Szczepienia ochronne u noworodków Nr 04/08, program dla położnych – dwie edycje
 
 
 
III. Warsztaty psychologiczne
 dla pielęgniarek i położnych, prowadzone w zakładach, w uzgodnionych terminach
- dwadzieścia edycji, o tematyce:
 
1. „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”.
2. „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”.
3. „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”.
4. „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”.
5. „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”.
6. „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”.
7. „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem emocjonalnym”
8. „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”.
 
 
 
 
 
                                     
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                  
                                       Plan szkoleń i kursów organizowanych 
                                przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
                                          rozpoczynających się w roku 2016

I. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,
- jedna edycje w zakładzie:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 - jedna edycja.

2. Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek, 
   dwie edycje:
- jedna edycja w OIPiP w Łodzi,
- jedna edycje w zakładzie:
1)Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35

3. Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

4. Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

5. Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

6. Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

7. Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

8. Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

9. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych, jedna edycja.

10. Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.

11. Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

12. Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

13. Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

14. Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

15. Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.

16. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek, jedna edycja.

17. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek, jedna edycja.

18. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek, jedna edycja.

19. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
    dla
 położnych, jedna edycja.

20. Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla położnych,
jedna edycja.

II. Kursy specjalistyczne:

1. Szczepienia ochronne, dla pielęgniarek, osiem edycji:
- cztery edycje w OIPiP w Łodzi,
- cztery edycje w zakładach:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 - dwie edycje,
2) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – jedna edycja,
3) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 - jedna edycja.

2. Endoskopii, program dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja w OIPiP w Łodzi
- jedna edycja w zakładzie:
1) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – jedna edycja.

3. Leczenie ran, dla pielęgniarek, dziesięć edycji:
- dwie edycje w OIPiP w Łodzi,
- osiem edycji w zakładach:
1) ZOZ w Łowiczu, ul Ułańska 28 – jedna edycja,
2) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – jedna edycja,
3) SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi – jedna edycja,
4) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95  – jedna edycja,
5) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - jedna edycja,
6) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – dwie edycje,
7) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul Parzęczewska 35 – jedna edycja.

4. Dializoterapia, program dla pielęgniarek, jedna edycja.

5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja w Łodzi,
- jedna edycji w zakładzie:
1) Centrum Medyczne LUX MED. w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34.

6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek, dwie edycje;
- jedna edycja w Łodzi,
- jedna edycja w zakładzie:
1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95  – jedna edycja.

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych, 
  piętnaście edycji;
- cztery edycje w OIPiP w Łodzi,
- jedenaście edycji w zakładach:
1) ZOZ w Łowiczu, ul. Ułańska 28 – dwie edycje,
2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 - jedna edycja,
3) SPZOZ USzK Nr 1 im. Barlickiego UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22 - jedna edycja,
4) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 -jedna edycja,
5) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – jedna edycja,
6) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
7) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
8) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – jedna edycja,
9) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 - dwie edycje,

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych, trzydzieści sześć edycji:
- sześć edycji w Łodzi,
- trzydzieści edycji w zakładach:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 - dwie edycje,
2) Instytut CZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 - dwie edycje,
3) SPZOZ w Łodzi, ul. Północna 42 - jedna edycja,
4) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 - jedna edycja,
5) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 - dwie edycje,
6) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – cztery edycje
7) WSS im. M. Skłodowskiej–Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – dwie edycje,
8) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 - dwie edycje,
9) WZZOZCLChPiR w Tuszynie, ul Szpitalna 5 - jedna edycja,
10) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – dwie edycje,
11) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie edycje,
12) Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4 – jedna edycja,
13) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95  – jedna edycja,
14) SPZOZ w Łodzi - Szpital im. dr. J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159
  - jedna edycja,
15) Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61
  – jedna edycja
16) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5
dwie edycje,
17) NZOZ DDJ-MED. s.c. Przychodnia w Pabianicach, ul. Orla 45 - jedna edycja,
18) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 
 - dwie edycje,

9.Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, 
  trzy edycje:
- jedna edycja w Łodzi,
- dwie edycji w zakładzie:
1) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95 – jedna edycja,
2) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - jedna edycja.

10. Leczenie ran, dla położnych, jedna edycja.

11. Szczepienia ochronne, dla położnych, jedna edycja.

12. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, siedem edycji:
- trzy edycje w Łodzi,
- cztery edycje w zakładach:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 - dwie edycje,
2) SW im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123 - dwie edycje.

13. Profilaktyka chorób piersi, dla pielęgniarek, jedna edycja.

14. Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, program dla położnych, jedna edycja.

15. Edukator w cukrzycy, dla pielęgniarek i położnych, pięć edycji;
trzy edycje w Łodzi,
- dwie edycje w zakładach:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 -
jedna edycja,
2) Przychodnia Zdrowia MegaMed Grupa LUXMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95 – jedna edycja.

16. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, dla położnych, dwie edycje.

17. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
   dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje:
- jedna edycja w Łodzi,
- jedna edycja w zakładzie:
1) WSzZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 -  jedna edycja.

18. Resuscytacja oddechowo–krążeniowo noworodka, dla pielęgniarek i położnych, 
  cztery edycje:
- dwie edycje w Łodzi,
- dwie edycje w zakładzie:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul Szpitalna 16 -2 edycje.

19.Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi dla pielęgniarek, 
   - dwie edycje.

20. Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek i położnych - dwanaście edycji:
- dziesięć edycji w Łodzi,
- dwie edycje w zakładzie:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul Jana Pawła II 68 - jedna edycja,
2) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - jedna edycja.

21. Ordynowanie leków i wypisywanie recept, dla pielęgniarek i położnych – dziesięć edycji.

22. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, dla pielęgniarek, dwie edycje:
- jedna edycja w Łodzi,
- jedna edycja w zakładzie:
1) PCZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 - jedna edycja.

23. Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi, dla pielęgniarek,
jedna edycja.

III. Kursy dokształcające:

1. Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej, program dla pielęgniarek i położnych,
   - dwie edycje.

2. Cewnikowanie chorych, program dla pielęgniarek i położnych, jedenaście edycji:
- dwie edycje w Łodzi,
- dziewięć edycji w zakładach:
1) WZZOZCLChPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – 2 edycje,
2) WZZOZCLChPiR w Tuszynie, ul Szpitalna 5 - 1 edycja,
3) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 - 4 edycje.

3. Cewnikowanie dzieci, program dla pielęgniarek i położnych,
2 edycje.


IV. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek i położnych - prowadzone w zakładach i OIPiP
- piętnaście edycji z wybranych tematów:

1) „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”,
2) „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”,
3) „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”,
4) „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”,
5) „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”,
6) „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”,
7) „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem
emocjonalnym”,
8) „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”,
9) „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności udzielania wsparcia kobietom
w okresie okołoporodowym przez położne” – 2 edycje warsztatów dla położnych,
10) Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy,
11) Kompetencje i zdolności małego dziecka – ocenianie na podstawie skali NBAS Brazeltona.

V. Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, jedna edycja.

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek, jedna edycja.

3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek, jedna edycja.

4. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek, jedna edycja.

5. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek, jedna edycja.

6. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych,
jedna edycja.


WAŻNE!

1. Osoby zainteresowane udziałem w powyższych kursach i szkoleniach proszone są o składanie kart zgłoszeń (oryginał), do biura OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34.
Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
(www.oipp.lodz.pl /w zakładce szkolenia).
2. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 28 lutego 2016 r., jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia, kursu tj. przed terminem posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.
3.Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez potwierdzonych składek
systematycznie opłacanych minimum przez 2 lata przed terminem złożenia wniosku nie będą
rozpatrywane!
4. Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można skorzystać z 1 wybranego kursu,
szkolenia, które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby (Uchwała Nr 862/VI ORPiP z dnia
08 października 2013 r. ze zm.).
5. Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń lub ich brak nie będą
realizowane.
6. Informacje na temat szczegółowych terminów kursów będziemy publikować w biuletynie,
na stronie internetowej OIPiP oraz przekazywać na bieżąco Pełnomocnikom ORPiP.
7. Informacji dodatkowych udziela dział Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi pod numerem tel. 42 639 92

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się