Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Ksiegozbiór

Przeszukiwanie zasobów biblioteki
Spis numerów i roczników czasopism

Katalog książek w kolejności alfabetycznej w formacie Microsoft Excel

Katalog kaset audio i wideo w formacie Microsoft Excel - 28 kB

katalog prenumerowanych czasopism z rozbiciem na lata w formacie Microsoft Excel - 153 kB

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się