Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie duplikatu PWZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej lub zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego i wpis do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wniosek o przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do rejestru.

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru.

Wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Arkusz zgłoszeniowy / aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

Oświadczenie o zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego.

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgnarki/pielęgniarza, położnej/położnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach indywidualnej/grupowej praktyki pielęgniarskiej.

Oświadczenie o zrzeknięciu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego.

Wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

 

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się