Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Wnioski do pobrania

Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego orz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych

Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do Okręgowego Rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Wniosek o wpis do Okręgowego Rejestru pielęgniarek/połoznych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Wniosek o wykreślenie z Okręgowego Rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia

Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do Okręgowego Rejestru pielęgniarek/położnych* prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "A" - identyfikacyjne dane osobowe/dane kontaktowe

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "B" - aktualizacja wykształcenie/stopnie/tytuły

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "C" - dane o stażu podyplomowym

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "D" - dane o posiadanych prawach wykonywania zawodu/dacie

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "E" - dane o aktualnym zatrudnieniu

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "F" - dane o poprzednim zatrudnieniu

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "G" - dane o specjalizacji i kursach

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze cz. "H" - dane do korespondencji

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu po zaprzestaniu

Oświaczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu

Wniosek i wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w krajach UE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych

Zaświadczenie o kwalifikacjach

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się