Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

 
INFORMACJA

O ZMIANIE ZASAD DOFINANSOWANIA UDZIAŁU CZŁONKÓW SAMORZĄDU
ZAWODOWEGO W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi informuje, iż Uchwałą 271/VII/2016
ORPiP  z dnia 28 czerwca 2016 r., od dnia 1 lipca 2016 r. zmieniła zasady dofinansowania udziału członków samorządu zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego  i doskonalenia zawodowego.

 
Załącznik  - dotyczy kształcenia rozpoczynającego się od dnia 23 listopada 2016 r. ( stan na 22.11.2016)

Tekst jednolity Uchwały Nr 862/VI  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia
8 października 2013 r., w sprawie zasad dofinansowania udziału członków samorządu zawodowego
w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego.

 

 
Załącznik  - dotyczy kształcenia rozpoczynającego się od dnia 1 lipca 2016 r. ( stan na 20.09.2016)

Tekst jednolity Uchwały Nr 862/VI  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia
8 października 2013 r., w sprawie zasad dofinansowania udziału członków samorządu zawodowego
w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego.

 

 
Załącznik - dotyczy kształcenia rozpoczętego do dnia 30 czerwca 2016 r.

Tekst jednolity Uchwały Nr 862/VI  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia
8 października 2013 r., w sprawie zasad dofinansowania udziału członków samorządu zawodowego
w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego.

 

-Wniosek w sprawie pełnego sfinansowania udziału w konferencjach, zjazdach, sympozjach, seminariach - od 01.01.2014r.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się