Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


INFORMACJA O ZMIANIE ZASAD DOFINANSOWANIA UDZIAŁU CZŁONKÓW SAMORZĄDU ZAWODOWEGO W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 
Obowiązuje od dnia 7 czerwca 2024 r.


Uchwała Nr 384.VIII.2024 z dnia 06.06.2024 r.w sprawie zasad udziału członków OIPIP w  Łodzi  w kształceniu podyplomowym 1

Załącznik do Uchwały Nr 384.VIII.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zasad udziału członków OIPIP w Łodzi  w kształceniu podyplomowym

 

Obowiązuje do dn. 6.06.2024 r.  (dot. dofinansowań do kształcenia podyplomowego i innych form doskonalenia zawodowego, które odbyły się do dn. 6.06.2024 r. włącznie)

Uchwała Nr 269.VIII.2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zasad udziału członków OIPiP w Łodzi w kształceniu podyplomowym .pdf

Wniosek indywidualny o dofinansowanie uczestnictwa w kształceniu podyplomowym

Wniosek członka samorządu w sprawie dofinansowania udziału w konferencji, zjeździe, sympozjum, seminarium i innych formach doskonalenia zawodowego

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się