Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualnyZ ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić położne do udziału w wolontariacie medycznym organizowanym przez Polską Misję Medyczną w Zambii w okresie lipiec- sierpień. Jest to wyjątkowa okazja do niesienia pomocy i wsparcia kobietom w jednym z najważniejszych momentów ich życia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://pmm.org.pl/dzialaj-z-nami/zostan-wolontariuszem-medycznym/

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Polskiej Misji Medycznej, aby być na bieżąco z kolejnymi ofertami wolontariatu.

Jesteśmy przekonani, że Państwa doświadczenie i umiejętności mogą przyczynić się do znaczącej poprawy opieki zdrowotnej dla kobiet w Zambii. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej wyjątkowej misji. Dla zainteresowanych wolontariuszy zapewniamy kompleksowe wsparcie logistyczne oraz gwarantujemy bezpieczeństwo podczas trwania misji.
Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją i komunikatem dot. rozliczenia i realizacji przez pielęgniarki POZ szczepień p/Covid-19. 

 

Załącznik - projekt karty zgonu

Załacznik - projekt karty urodzenia i karty martwego urodzenia

 
Odpowiedź nadesłana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji na pismo Pani Marioli Łodzińskiej Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź nadesłana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji na pismo Pani Marioli Łodzińskiej Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, z interpretacją dotyczącą uznawania recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne z Polski, które będą realizowane w pozostałych krajach członkowskich objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011.

Pismo 1

Pismo 2
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

Topiramat oraz topiramat w połączeniu z fenterminą: Nowe ograniczenia w celu zapobiegania narażeniu w okresie ciąży (plik PDF)
POLSKIE TOWARZYSTWO POŁOŻNYCH ZARZĄD GŁÓWNY

Pismo Polskiego Towarzystwa Położnych do p. Marioli Łobodzińskiej - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w związku z wypowiedzią Pani Wiceprezes NRPiP w artykule opublikowanym przez Rynek Zdrowia 14 października pod tytułem „Wiceprezes NRPiP: nie produkujmy bezrobotnych położnych. Kształćmy na pielęgniarstwie” autorstwa Mariusza Polaka.

Pismo w formacie pdf
 

 

 

 

 

MARIA KRAWCZYK

W zawodzie pielęgniarki pracuję przeszło 45 lat. Jestem absolwentką Liceum Medycznego w Łowiczu,
w 2011 roku ukończyłam studia pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjat pielęgniarstwa. Specjalizację
z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej ukończyłam w 2014 roku. Ponadto mam ukończonych kilkanaście kursów, szkoleń, ponieważ przez prawie całe życie zawodowe podnoszę swoje kwalifikacje.
1 czerwca 1978 roku po ukończeniu Liceum Medycznego podjęłam pracę w szpitalu w Tuszynku, w którym pracowałam przez 30 lat. Następnie przez rok pracowałam w szpitalu im. Kopernika, w Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, gdzie zdobyłam doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności. Wtedy podjęłam decyzję, aby dalszą pracę w zawodzie pielęgniarki kontynuować w ramach własnej działalności gospodarczej. Korzystając z olbrzymiej pomocy samorządu pielęgniarskiego oraz przy wsparciu finansowym ze środków unijnych w maju 2010 roku rozpoczęłam następny etap w mojej pracy zawodowej – samozatrudnienie, komercyjne usługi pielęgniarskie. Moja firma istnieje przeszło 13 lat, jej pozycja w regionie jest silna i jak do tej pory niepodważalna.

W 2016 roku Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych otrzymałam Srebrne Odznaczenie Za Zasługi Dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

W 2019 oprócz 2 miejsca na najlepszą pielęgniarkę roku w plebiscycie Hipokrates, byłam również laureatem (zdobyłam 8 miejsce w Polsce) projektu „Zadowolony Pacjent” organizowanym przez Instytut Badań Marki w Sosnowcu dla specjalistycznych placówek służby zdrowia, w którym jako firma jednoosobowa pokonałam wiele szpitali i poradni specjalistycznych.

To pielęgniarstwo, jakie ja dziś reprezentuję, w małej części dotyczy instrumentalnego podejścia do zawodu. W przeważającej mierze jestem psychologiem, pedagogiem, mentorem. Wchodzę do prywatnych domów o różnym standardzie, do środowiska rodziny pogrążonej
w przygnębieniu z powodu choroby osoby bliskiej.  Nie mają żadnej wiedzy, jak poradzić sobie w nowej, trudnej dla nich sytuacji. Są zagubieni, pozbawieni możliwości racjonalnego zachowania w zderzeniu z problemem. Nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc, nie wiedzą co im się należy z NFZ, co z MOPS, PFRON, a jakie czynności leżą po stronie rodziny
i bliskich. Jestem dla nich przewodnikiem, daję wskazówki, udzielam rad, a przede wszystkim pomagam przebrnąć przez trudną dla nich sytuację życiową. Wlewam w ich serca nadzieję, wiarę, że dadzą sobie radę w pokonaniu przeszkód. Po kilku miesiącach te zagubione rodziny są ekspertami w opiece nad swoimi chorymi bliskimi. Potrafią z podniesioną głową
i z uśmiechem na ustach walczyć z chorobą bliskiej osoby. Wyspecjalizowałam się w żywieniu dojelitowym, pozajelitowym, leczeniu trudno gojących się ran. Jest mi niezmiernie miło, że po jakimś czasie odleżyny są zagojone, a rodziny same potrafią zmieniać opatrunki, a przede wszystkim swoimi czynnościami potrafią zapobiegać powstawaniu nowych. Radzą sobie dobrze w opiece nad chorym ze zgłębnikiem, czy PEG-iem. Dość często zdarza się, że to ja od nich uczę się wielu pomocnych rozwiązań i udogodnień. Zauważam, że staję się dla nich bliskim członkiem rodziny, z którym dzielą się smutkami i radościami, uczestniczę
w spotkaniach rodzinnych. Niestety, często również uczestniczę w ostatniej drodze moich pacjentów, ale wówczas także jestem z rodziną i staram się przeprowadzić ich przez ten ciężki dla nich okres, aby nie czuli się porzuceni i pozostawieni sami sobie w tym trudnym życiowym momencie.  

Przez pacjentów, ich rodziny i bliskich jestem postrzegana jako wysoko wykwalifikowana specjalistka, zaś przez większość lekarzy jako równorzędny partner, do którego dzwonią z prośbą o poradę, konsultację i wskazówki. Właśnie o takie pielęgniarstwo walczy nasz samorząd zawodowy jak również stowarzyszenie naukowe PTP, którego jestem członkiem od kilkunastu lat. Ponadto udzielałam się społecznie na rzecz samorządu zawodowego. W OIPiP działałam czynnie 21 lat: byłam pełnomocnikiem, przez dwie kadencje członkiem ORPiP, delegatem na Okręgowy Zjazd przez 5 kadencji, delegatem na Krajowy Zjazd jedną kadencję, uczestniczyłam w pracach kilku Komisji Zawodowych przy OIPiP, byłam członkiem Fundacji Wszystko dla Zdrowia przy ORPiP, pracowałam w komisjach skrutacyjnych, konkursowych na stanowiska kierownicze w placówkach ochrony zdrowia. Przez cały czas pracy na rzecz samorządu zawodowego starałam się jak najwięcej robić dla mojego zawodu. Priorytetem dla mnie było popieranie projektów utworzenia dużej ilości kursów dla pielęgniarek, aby dobrze wyszkolone pochylały się nad łóżkiem chorego. Mam tą satysfakcję, że pielęgniarki to grupa zawodowa posiadająca duże umiejętności, wiedzę
i doświadczenie w swoim zawodzie. Szkoda tylko, że jest nas tak mało, a średnia wieku przekraczająca 50 lat nie satysfakcjonuje ani nas, ani pacjentów, czy ich rodzin.

W tym miejscu pragnę wspomnieć, że poza pracą zawodową również udzielam się społecznie w innych dziedzinach. Jestem trzecią kadencję radną w gminie Tuszyn, byłam ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, działam czynnie w kilku stowarzyszeniach: Kocham Tuszyn, Tuszyn Kultury, OSP. Pisałam artykuły do lokalnej prasy, najczęściej o tematyce medycznej, promującej zdrowy styl życia, prowadziłam Kronikę szpitala w Tuszynie, byłam przewodniczącą Rady Rodziców w szkole moich dzieci, przewodniczącą Rady Dzielnicy, organizowałam akcje charytatywne dla potrzebujących (wypoczynek letni dla potrzebujących dzieci, szlachetna paczka, wigilia dla wszystkich mieszkańców organizowana przez SP nr 2, wigilia dla dzieci w pieczy zastępczej, pomiar parametrów życiowych dla wszystkich chętnych podczas imprez plenerowych, byłam wolontariuszem w Fundacji „Dom w Łodzi”, współpracuję z Fundacją „Ja i mój dom”, Fundacją „Daj Szansę”, Fundacją „Idziemy Razem”).

Od trzynastu lat jestem zawodową mamą, prowadzę Specjalistyczną Rodzinę Zastępczą dla chorych dzieci w pieczy zastępczej. Wiem, co to znaczy opiekować się niepełnosprawną osobą, z jakimi problemami i trudnościami borykają się ci, których ten problem dotyczy.

W tym roku podjęłam decyzję o kandydowaniu na posła w wyborach do Sejmu RP, zarządzonych na 15 października 2023 roku. W związku z tym bardzo proszę o głosy na mnie, aby głos pielęgniarki – społecznika mógł być wysłuchany w miejscu, gdzie tworzy się prawo. Wszyscy wiemy, że my pielęgniarki – jako grupa zawodowa dużo osiągnęliśmy, jednakże jest jeszcze wiele do zrobienia. Nic o nas bez nas.

Maria Krawczyk

 
Terminy spotkań Koła Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych w roku 2023
9 stycznia; 13 lutego; 13 marca; 3 kwietnia; 8 maja; 11 września; 9 października; 13 listopada; 11 grudnia
Częstochowa, dn. 10.08. 2022r.

Adwokat                                                                           

dr Jacek Wiatrowski

Adiunkt Akademii Polonijnej w Częstochowie

e-mail:jwiatrowski@ap.edu.pl

orcid.org/0000-0001-7032-5036, Poland

                                                           Szanowni Państwo

                                                           Koleżanki i Koledzy

                                                           wykonujący

                                                           Zawód Zaufania Publicznego

              Jako praktykujący adwokat, jak również pracownik naukowy  zajmujący się badaniem dostępności do wykonywania zawodów zaufania publicznego oraz wykładowca akademicki studentów o profilach medycznych i prawniczych, pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z prośbą, o wypełnienie ankiety badawczej dotyczącej wykonywania medycznych zawodów zaufania publicznego w dobie pandemii COVID- 19. Rzeczona ankieta jest anonimowa i ma na celu określenie sprawności funkcjonowania zawodów medycznych na nieoczekiwane zjawiska kryzysowe związane z sytuacją pandemiczną. Ankieta ta stanowi kontynuacje mojej pracy badawczej w obszarze  przygotowania nowego opracowania monograficznego zatytułowanego „Znaczenie i organizacja  zawodów zaufania publicznego dla bezpieczeństwa państwa w dobie pandemii COVID-19”, co  wpisuje się także i stanowi kontynuację oraz uzupełnienie  mojej ostatniej publikacji naukowej pt. „Uwarunkowania i ekonomiczno -prawny charakter  wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza” wydanej nakładem Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na przełomie roku 2020/2021 oraz przygotowanej już do druku monografii pt. „Wpływ epidemii COVID-19 na sektor usług w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów zaufania publicznego”.  Zważywszy na powyższe okoliczności, a nade wszystko  celem rzetelności i obiektywizmu przeprowadzonych badań, będę zobowiązany za udostepnienie przedmiotowego linku https://forms.gle/ZkMqabCcbxJoEgEEA w formularzu google, jak najszerszej grupie respondentów wykonujących  zawód zaufania publicznego, celem wypełnienia rzeczonej ankiety. W załączeniu skan pisma z oficjalna prośbą.  

Bardzo dziękuję i łączę wyrazy szacunku

Jacek Wiatrowski

 

Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Wiatrowski Adwokat
ul. Sienna 57/7, 00-820 Warszawa

adres do korespondencji:
Filia Kancelarii Adwokackiej
ul. Traugutta 77 T, 42-200 Częstochowa


 
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej.

KomunikatOgólnopolski Program Leczenia

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych została partnerem merytorycznym Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran oraz objęła to wydarzenie nadzorem naukowym. 

Kursy dedykowane są głównie kadrze pielęgniarskiej i położniczej. Kursy będą odbywały się w trybie online zaś  dział  jest bezpłatny dla wszystkich uczestników, a po jego ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

W załączeniu przesyłam grafiki z programem i harmonogramem I cyklu szkoleń.

Poniżej przesyłam również link do rejestracji nawydarzenie: 

http://bit.ly/Kurs_PTLR

 

link do strony dedykowanej Ogólnopolskiemu Programowi Leczenia Ran PTLR:

Ogólnopolski Program Leczenia Ran Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran - Intro | Webinar Online – Termedia

 

 

 
Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział Łódzki, które odbędzie się 22 października 2020 r. (we wspomnienie św. Jana Pawła II), o godzinie 15:30 w domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego przy ul. Krośnienskiej 9 (obok szpitala im. M. Kopernika w Łodzi).
Serdecznie zapraszamy obecnie pracujące pielęgniarki i położne a także te które już są na zasłużonej emeryturze.

Program spotkania:

ks. Juliusz Lasoń
NAGRODY PIELĘGNIARSKIEJ KRÓLOWEJ SZWECJI DLA PIELĘGNIAREK WALCZĄCYCH Z COVID-19

Trwa piąta polska edycja nagrody pielęgniarskiej pod patronatem JKM Królowej Szwecji. Do 6 listopada 2020 r. wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze aktywni zawodowo oraz osoby studiujące pielęgniarstwo, mogą zgłaszad pomysły, usprawniające opiekę zdrowotną w czasach COVID-19. Zwycięzca otrzyma stypendium 25000 zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż. Organizatorem stypendium w Polsce jest Fundacja Medicover.

Edycja Queen Silvia Nursing Award 2020: