Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Komunikaty


Zapraszamy pielęgniarki i położne do udziału w warsztatach psychologicznych nt. "Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia".
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ul. E. Plater 34 dnia 9 marca 2020 r. od godz. 15.30. do 20.00. Zapisy do dnia 6 marca 2020 r.
Zapisy pod numerem telefonu 42 639 92 62 lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres kursy@oipp.lodz.pl z uwzględnieniem takich danych jak imię i nazwisko, nr PWZ i nr telefonu.

 


 

Zapraszamy pielęgniarki i położne w szczególność położne i pielęgniarki rodzinne do udziału w szkoleniu  nt. "Bezpiecznego noszenia w chustach noworodków i niemowląt z zachowaniem prawidłowej pozycji wspierającej rozwój motoryczny dziecka".

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ul. E. Plater 34 dnia 22 października 2019 r. od godz. 12.00. do 16.00. Zapisy do dnia 10 października 2019 r.

Drugi termin szkolenia 19 listopada 2019 r. od godz. 12.00. do 16.00. Zapisy do dnia 15 listopada 2019 r.

Zapisy pod numerem telefonu 42 639 92 62 lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres merytoryczny@oipp.lodz.pl lub kursy@oipp.lodz.pl z uwzględnieniem takich danych jak imię i nazwisko i nr telefonu.
 

 

 


 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek (rozpoczęcie 08.10.2019 r.)
2. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek (rozpoczęcie 09.10.2019 r.)
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych (rozpoczęcie 16.10.2019 r.)
4. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, dla pielęgniarek i położnych (rozpoczęcie 17.10.2019 r.)
5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek (prawdopodobne rozpoczęcie 19.11.2019 r.)
6. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek (rozpoczęcie wiosną 2020 r.)
7. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek (rozpoczęcie wiosną 2020 r.)
8. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek (rozpoczęcie wiosną 2020 r.)
9. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek (rozpoczęcie wiosną 2020 r.)


Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku  poprzez System Monitorowania Kształcenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Kształcenia pod numerem 42 639 92 62.

 

 


 

 

Wyniki wewnętrznego egzaminu końcowego

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

L.p.

Nr prawa

Punktacja

1

2211192P

121

2

2215436P

125

3

2211430P

131

4

3300002P

127

5

2218192P

116

6

2207864P

127

7

2210021P

125

8

1204659P

124

9

2218071P

128

10

2217078P

117

11

2217066P

125

12

2214074P

137

13

2207596P

133

14

2207134P

123

15

2211360P

132

16

2204269P

131

17

2217536P

127

18

3301405P

127

19

2215938P

133

20

2211254P

127

21

2206153P

123

22

2210027P

125

23

2205440P

136

24

2209991P

124

25

2212956P

128

 

GRATULUJEMY

Dział Kształcenia

 


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek


Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku  poprzez System Monitorowania Kształcenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Kształcenia pod numerem 42 639 92 62.
 

 


 

Informujemy, iż w 2018 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi organizować będzie następujące szkolenia specjalizacyjne:

1.      Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne*)
2.      Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: Wywiad i badanie fizykalne*)
3.      Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: Wywiad i badanie fizykalne*)
4.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne*)
5.      Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, Wywiad i badanie fizykalne*)
6.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: RKO, Wywiad i badanie fizykalne*)
7.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
(wymagane ukończone kursy specjalistyczne: Leczenie ran, Wywiad i badanie fizykalne*)

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!
 
Osoby zainteresowane, proszone są o założenie konta w systemie SMK (SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA) na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Następnie prosimy złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w SMK i nadanie tym samym uprawnień pielęgniarki/położnej w systemie. Wydrukowany wniosek należy osobiście złożyć w Dziale Rejestru (pok. nr.5) OIPiP w Łodzi, ul. E. Plater 34, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną uwierzytelniając go założonym wcześniej profilem zaufanym (EPUAP -  http://epuap.gov.pl/wps/portal)
 
Szczegółowe informacje na temat sposobu logowania się, składania wniosku o modyfikację uprawnień oraz zapisywania się na kursy/szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pod adresem: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/
Informacje dodatkowe udzielane są pod  numerem  tel.  042 639-92-62
 

 

 


 

 

 

 

ZAPRASZAMY POŁOŻNE i PIELĘGNIARKI DO UDZIAŁU W SPOTKANIU EDUKACYJNYM

Termin: 17.04.2018 (wtorek)
Godzina: 10:00 – 13:30
Miejsce: OIPiP, ul. Emilii Plater 34, Łódź

Tematyka:
1. Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji
2. Rozszerzanie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego, odpornościowego oraz skóry

 

- wszystkie uczestniczki otrzymają:
certyfikat uczestnictwa w niniejszym spotkaniu
skrypty tematyczne
interesujące materiały informacyjne
*w przerwie pomiędzy wykładami zapraszamy na poczęstunek*
 

*o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać telefonicznie!!!
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
pod numerem tel.: 042 639 92 62

Udział w zajęciach jest bezpłatny,
Wykład organizowany jest w ramach cyklicznej
współpracy z OIPiP w Łodzi.

 


 

 

 

Wyniki Egzaminu wstępnego na Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

Liczba punktów uzyskanych z testu

Zakwalifikowane

Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

48

zakwalifikowana

2216103A

40

Niezakwalifikowana

2214766A

55

zakwalifikowana

2215246A

42

Niezakwalifikowana

2215470A

56

zakwalifikowana

2218052A

55

Zakwalifikowana

2217821A

54

Zakwalifikowana

2212725A

58

Zakwalifikowana

2215721A

59

Zakwalifikowana

2210135A

59

Zakwalifikowana

2210191A

59

Zakwalifikowana

2212835A

59

Zakwalifikowana

2215036A

36

Niezakwalifikowana

2217460A

59

Zakwalifikowana

4300961A

59

Zakwalifikowana

2216794A

54

Zakwalifikowana

2209337A

58

Zakwalifikowana

2218093A

57

Zakwalifikowana

2212762A

56

Zakwalifikowana

2210178A

58

Zakwalifikowana

2212841A

59

Zakwalifikowana

2217661A

48

Zakwalifikowana

2215606A

53

Zakwalifikowana

2217606A

40

Niezakwalifikowana

2216364A

55

Zakwalifikowana

2201618A

46

Zakwalifikowana

2218061A

56

Zakwalifikowana

2218028A

55

Zakwalifikowana

2217351A

36

Niezakwalifikowana

3900504A

49

zakwalifikowana

2214609A

 

 

GRATULUJEMY

DZIAŁ KSZTAŁCENIA

 

 


 

 

Wyniki Egzaminu na Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek

 

Lp.

 

Liczba punktów uzyskanych z testu

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki(P)/położnej(A)

1.

 

60 pkt.

2218076P

2.

 

59 pkt.

2213488P

3.

Niezakwalifikowany/a

57 pkt.

2217954P

4.

 

60 pkt.

2200129P

5.

 

60 pkt.

2215993P

6.

Niezakwalifikowany/a

58 pkt.

2218087P

7.

Niezakwalifikowany/a

50 pkt.

2200148P

8.

 

60 pkt.

2218080P

9.

 

60 pkt.

2218025P

10.

 

60 pkt.

2206047P

11.

 

60 pkt.

2213998P

12.

Niezakwalifikowany/a

57 pkt.

2216731P

13.

 

58 pkt. +3 pkt. za KS WiBF

2205303P

14.

Niezakwalifikowany/a

49 pkt.

2211180P

15.

Niezakwalifikowany/a

54 pkt.

2213283P

16.

Niezakwalifikowany/a

57 pkt.

2210340P

17.

 

60 pkt.

2211956P

18.

 

58 pkt. +3 pkt. za KS WiBF

2207669P

19.

Niezakwalifikowany/a

52 pkt.

2216590P

20.

Niezakwalifikowany/a

58 pkt.

2206592P

21.

 

60 pkt.

2214871P

22.

 

58 pkt. +4 pkt. za staż pracy

2211786P

23.

 

60 pkt.

2211924P

24.

 

59 pkt.

2213331P

25.

 

58 pkt. +4 pkt. za staż pracy

2215125P

26.

 

58 pkt. +4 pkt. za staż pracy

2211414P

27.

 

59 pkt.

2215220P

28.

 

59 pkt.

2211810P

29.

 

58 pkt. +3 pkt. za KS WiBF

2209986P

30.

 

58 pkt. +4 pkt. za staż pracy

2217980P

31.

 

59 pkt.

2211524P

32.

Niezakwalifikowany/a

50 pkt.

2211183P

33.

 

60 pkt.

2211926P

34.

 

59 pkt.

2213198P

35.

Niezakwalifikowany/a

50 pkt.

2214471P

36.

Niezakwalifikowany/a

57 pkt.

2208612P

37.

Niezakwalifikowany/a

57 pkt.

2200356P

38.

 

59 pkt.

2213201P

39.

Niezakwalifikowany/a

56 pkt.

2210350P

40.

Niezakwalifikowany/a

58 pkt.

2208904P

 

 

 


 

 

 

 

Wyniki Egzaminu na Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

 

Lp.

 

Liczba punktów uzyskanych z testu

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki(P)/położnej(A)

1.

 

41

2211192P

2.

 

60

2215436P

3.

 

48

2211430P

4.

 

45

3300002P

5.

 

43

2218192P

6.

 

39

2207864P

7.

 

40

2210021P

8.

 

48

3301188P

9.

 

48

2218071P

10.

 

42

2217078P

11.

 

47

2217066P

12.

 

48

2206243P

13.

 

40

2207596P

14.

 

42

2207134P

15.

 

41

2211360P

16.

 

41

2204269P

17.

Niezakwalifikowany/a

37

2217536P

18.

 

48

3301405P

19.

 

44

2211901P

20.

Niezakwalifikowany/a

32

2212989P

21.

Niezakwalifikowany/a

35

2209885P

22.

 

44

2215938P

23.

 

51

2211254P

24.

 

38

2206153P

25.

 

38

2210027P

26.

Niezakwalifikowany/a

36

2214471P

27.

 

38

2205440P

28.

 

46

2209991P

29.

 

47

2212956P

 

 


 

 

Wyniki Egzaminu wstępnego na Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych

 

Liczba punktów uzyskanych z testu

Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

40

2208162P

49

2204957P

51

2210009P

54

2212380P

35

2215017P

39

2210253A

38

2211297P

45

2211054P

37

2218278P

53

2213686P

54

2211766P

39

2500420A

56

2200056P

55

2210496P

42

2212700A

 

 

GRATULUJEMY

DZIAŁ KSZTAŁCENIA J

 

 

 


 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową nt. Pacjent niedożywiony - aspekt terapeutyczny i epidemiologiczny, która odbędzie się w dniu 27 czerwca w godz. 8.30-14.00 w USK Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi - Aula im. Palucha - wejście od ul. Narutowicza 100

 

Karta zgłoszenia

 


 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie: Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Pielęgniarstwa Onkologicznego, Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 126)
(…) art. 3 ust. 1 Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.”

Należy złożyć następujące dokumenty:
- CV,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OIPiP,
- zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
- prawo wykonywania zawodu,
- dyplomy,
- inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, najpóźniej do dnia 21 lutego 2016 r do godziny 12.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy biura Okręgowej Izby pod nr tel. 042 633 69 63

 


 

Osoby, zakwalifikowane na Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, dla pielęgniarek finansowane z środków publicznych oraz plan zajęć.

 


 

 

EGZAMIN WSTĘPNY NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO,
DLA PIELĘGNIAREK
- ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 GRUDNIA 2016 R., O GODZ. 16.00
W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI, UL. EMILII PLATER 34
- SALA WYKŁADOWA NR 30, I PIĘTRO

PROSZE ZABRAĆ ZE SOBĄ :
1) kserokpię prawa wykonywania zawodu - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zakład pracy albo OIPiP lub oryginał do wglądu,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w zawodzie - w okresie ostatnich 5 lat
3) zaświadczenie o wszystkich ukończonych kursach i szkoleniach (do wglądu przez OIPiP) oraz w przypadku ukończenia
studiów pielęgnirskich na poziomie licencjatu - dyplom ukończenia,
4) na egzamin wstępny należy sie zgłosić z dowodem osobistym,
5) literatura do egzaminu:

-
Jeziorski A.:Onkologia. Podrecznik dla pielęgniarek. Wyd. PZWL, warszawa 2005.
- Koper A . (red.) Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. PZW, Warszawa 2011.
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodoach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.)
- ŚlusarskaB, zarzycka D, Zahradniczek K,: Podstawy pielęgniarstwa. Tom I Założenia teoretyczne, Wyd. czelej, Lublin 2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki egzaminu wstępnego na Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego, dla pielęgniarek

Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie Specjalizacyjne z Pielęgniarstwa Chirurgicznego

- finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż:

1. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15.30
w siedzibie Okregowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr
25, I piętro.....więcej informacji


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż:


1. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 15.00
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr 25, I piętro.....więcej informacji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie Specjalizacyjne z Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

- finansowanych ze środków Ministarswta Zdrowia

- finansowanych ze środków Okregowej Izby Pielęgniarek I Położnych w Łodzi

 

Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie Specjalizacyjne z Pielęgniarstwa Internistycznego

- finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia

- finansowane ze środków Okregowej Izby Pielęgnkiarek i Położnych w Łodzi


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż:


1. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 16.00
w siedzibie Okregowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr 25, I piętro
.........wiecej informacji

 

2. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 15.30
w siedzibie Okregowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr 25, I piętro.......więcej informacji

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się