Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Komunikaty


Wracamy z kształceniem!

 

W związku z upływem czasu i niepewną sytuacją epidemiczną w przyszłych miesiącach jesiennych, podjęliśmy decyzję o wznowieniu zajęć teoretycznych w siedzibie OIPiP w Łodzi. W pierwszej kolejności chcemy powrócić z wykładami dla tych kursów i specjalizacji, które w marcu zostały zawieszone. Następnie systematycznie będziemy rozpoczynać nowe kursy. Należy mieć na uwadze, iż na ten moment nie możemy realizować zajęć praktycznych.

Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się przy zachowaniu jak największych środków ostrożności. Uczestnicy będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania ustalonych zasad:

1. Uczestnik przed wejściem do siedziby OIPiP w Łodzi obowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa, a następnie zdezynfekowania dłoni.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przynoszenia własnej maseczki lub przyłbicy.

3. Uczestnicy przebywający na terenie siedziby OIPiP w Łodzi, w szczególności w czasie przerw w zajęciach, powinni w miarę możliwości zachować odpowiedni dystans oraz przebywać w gronie swojej grupy.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przynoszenia własnych przyborów piśmienniczych.

5. Przy wejściu do budynku odbywa się kontrola temperatury ciała  oraz dezynfekcja rąk, środki dezynfekcyjne do rąk będą także dostępne w salach wykładowych.

Ponadto w celu zapewnienia jak największej ochrony zostaną wprowadzone z góry ustalone: różne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, różne godziny przerw dla poszczególnych kursów oraz obostrzenia co do ilości osób w salach dydaktycznych i pomieszczeniach wspólnych.

Jednocześnie informujemy, że prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian w przepisach prawa, które umożliwią wprowadzenie metod i technik kształcenia na odległość zostały zakończone, a ustawa podpisana przez Prezydenta RP. W związku z tym w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, być może wprowadzimy kształcenie mieszane.

W OIPiP w Łodzi zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w sobotę i niedzielę od rana. Uczestnicy każdego z kursów i specjalizacji uczęszczają na zajęcia według wcześniej ustalonych planów.

W kafelku dotyczącym Kształcenia podyplomowego, w zakładce „Kształcenie podyplomowe” znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące rodzajów kursów i specjalizacji oraz czasu ich trwania.

Dział Kształcenia prowadzi listy osób zainteresowanych na szkolenia i kursy – zgłoszenia indywidualne i grupowe prosimy dokonywać poprzez wysłanie wiadomości email na adres szkolenia@oipp.lodz.pl lub kursy@oipp.lodz.pl z uwzględnieniem danych takich jak: rodzaj i dziedzina kształcenia, imię, nazwisko, telefon i adres mailowy osoby zainteresowanej. Jak będziemy ruszać z daną formą kształcenia poinformujemy zainteresowanych SMS-owo lub mailowo.

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytaniem ofertowym na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2020 roku ", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób (w przypadku urzędów wojewódzkich – konsultantów wojewódzkich), które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2020 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 z późn. zm.).

Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym  należy przesłać na adres mailowy oferty@ckppip.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

 
Z poważaniem,

Ewa Niedźwiedzka

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.docx

Zapytanie ofertowe na członków PKE 210820.docx

Zapytanie ofertowe na członków PKE_za łącznik nr 2.docx

Zapytanie ofertowe na członków PKE_za łącznik nr 4.docx

Zapytanie ofertowe na członków PKE_za łącznik nr1 FORMULARZ OFERTOWY.docx

Zapytanie ofertowe na członków PKE_załącznik nr 3.docx

Sprostowanie zapytania.docx


 


 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w naszym kraju i w odniesieniu do decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, od dnia 11 marca 2020 r. zostało bezterminowo zawieszone prowadzenie zajęć teoretycznych w siedzibie OIPiP w Łodzi, przy ul. Emilii Plater 34 oraz zajęć praktycznych w placówkach medycznych.

Jak tylko sytuacja w naszym kraju ulegnie poprawie i zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, zrobimy co w naszej mocy, aby pielęgniarki i położne, które rozpoczęły różne formy kształcenia podyplomowego pomyślnie je ukończyły.

Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie określić kiedy wrócimy do regularnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Przede wszystkim musimy mieć pewność, że zarówno branie udziału w zajęciach teoretycznych, a w szczególności w zajęciach praktycznych nie będzie narażało zdrowia i życia uczestników.

Jednocześnie informujemy, że w Ministerstwie Zdrowia zostały wypracowane rozwiązania legislacyjne, mające na celu wprowadzenie zmian w przepisach prawa, które umożliwią na czas zagrożenia epidemicznego lub epidemii prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Po wejściu w życie procedowanych przepisów stosowne informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dział Kształcenia prowadzi listy osób zainteresowanych na szkolenia i kursy – zgłoszenia indywidualne i grupowe prosimy dokonywać poprzez wysłanie wiadomości email na adres szkolenia@oipp.lodz.pl lub kursy@oipp.lodz.pl z uwzględnieniem danych takich jak: rodzaj i dziedzina kształcenia, imię, nazwisko, telefon i adres mailowy osoby zainteresowanej.

O wznowieniu prowadzenia zajęć uczestnicy poszczególnych szkoleń i kursów zostaną poinformowani mailowo.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się