Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


System Monitowania Kształcenia


Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych każda karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny czy specjalizację, która została dostarczona do Działu Kształcenia OIPiP w Łodzi traci ważność i nie będzie brana pod uwagę przy rekrutacji na planowane w przyszłości kursy/szkolenia.

Od 1 lipca 2017 r. każde zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem systemu SMK (SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA).

Osoby zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym, proszone są o założenie konta w systemie SMK na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Następnie prosimy złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w SMK i nadanie tym samym uprawnień pielęgniarki/położnej w systemie. Wydrukowany wniosek należy osobiście złożyć w Dziale Rejestru (pok. nr.5) OIPiP w Łodzi, ul. E. Plater 34, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną uwierzytelniając go założonym wcześniej profilem zaufanym (EPUAP -  http://epuap.gov.pl/wps/portal)

Szczegółowe informacje na temat sposobu logowania się, składania wniosku o modyfikację uprawnień oraz zapisywania się na kursy/szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pod adresem: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Dane o najbliższych planowanych szkoleniach i kursach są dostępne w systemie SMK, po zalogowaniu i zaakceptowaniu wniosku o modyfikację uprawnień.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w kształceniu podyplomowym w OIPiP w Łodzi muszą Państwo niezwłocznie zalogować się na stronie SMK.

Po zalogowaniu otrzymają Państwo hasło tymczasowe do SMK, które traci ważność po 30 minutach od otrzymania, dlatego należy natychmiast zalogować się do SMK przy użyciu loginu (Państwa adres email) oraz tymczasowego hasła i zmienić je na własne - składające się minimum z 8 znaków (w tym z dużej litery, znaku specjalnego np. kropki oraz cyfry). Następnie proszę złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w SMK i nadanie tym samym uprawnień pielęgniarki/położnej w systemie. Po zweryfikowaniu wniosku przez Dział Rejestru zmieni się status wniosku i otrzymają Państwo dodatkowe uprawnienia w SMK, umożliwiające Państwu zapoznanie się z planami kształcenia OIPiP oraz złożenie wniosku na specjalizację bądź kursy. 

Bardzo prosimy o dokładne wpisanie wszystkich danych:

Usprawni to proces weryfikacji i unikną Państwo odrzucenia wniosku z powodu nieprawidłowości oraz ponownego jego wypełniania.

Jeżeli nie mieszkają Państwo w Łodzi, mogą Państwo złożyć własnoręczny podpis na wniosku o modyfikację uprawnień i wysłać  go drogą pocztową na adres OIPiP w Łodzi z dopiskiem Dział Rejestru (91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34). Zachęcamy też do założenia profilu zaufanego EPUAP, dzięki któremu potwierdzą Państwo wniosek elektronicznie bez konieczności dostarczania go do OIPiP w Łodzi. 

 

Pobierz instrukcję w formacie pdf

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się