Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Ubezpieczenia OC

KOMUNIKAT
Podmioty wykonujące działalność leczniczą pielęgniarek/położnych 
 
Zgodnie  z  art.  208  ust.  2  Ustawy  o  działalności  leczniczej  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  (Dz.  U.  2011  Nr  112  poz.  654)  proszę  o  dostarczenie  do  dnia  30  czerwca  2012r.  potwierdzenia zawarcia  umowy  polisy  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC  dla  osób  wykonujących  działalność medyczną oraz nr NIP i danych  objętych  rejestrem  w  terminie  REGON.
Na  podstawie  art.  107  ust.1  ww. ustawy  na  podmiocie  wykonującym  działalność  leczniczą ciąży  obowiązek  zgłoszenia  wszelkich  zmian  dotyczących  14 dni od ich powstania.  
 
Ustawa  o  działalności  leczniczej  nakłada  również  na  podmiot  wykonujący  działalność  leczniczą  (w tym podmioty wykonujące praktykę zawodową), stworzenie regulaminu  organizacyjnego. Treść regulaminu organizacyjnego określa Art. 24 wyżej cytowanej ustawy. 

WAŻNE!

Program obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej dla członków  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Program dobrowolnych ubezpieczeń członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się