Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Rejest organizatorów kształcenia podyplomowego

Aktualne kursy
Nr wp.
Oznaczenie organizatora kształcenia
Adres siedziby
Rodzaj
Kształcenia
Tytuł dziedzina/zakres
kształcenia
Program dla:
Tryb
kształc.
Miejse zaj. teoret.
Miejse zaj. prakty.
Ważność
 212
 "ERUDIO" Bartosz
Zarębski
 92-413 Łódź, ul.
Ziemowita 19 m.19
zaklad gł., 90-009
Łódź, ul.
Sienkiwicza 47- inne
stałe miejsce
telefon: (042) 6309559
www:
email:
 kurs specjalistyczny
 Monitorowanie
dobrostanu płodu w
czasie ciąży i
podczas porodu
 położnych
 dzienny
 Łódź
 Zgierz
12.03.2020
 232
 "ERUDIO" Bartosz
Zarębski
 92-413 Łódź, ul.
Ziemowita 19 m.19
zaklad gł., 90-009
Łódź, ul.
Sienkiwicza 47- inne
stałe miejsce
telefon: (042) 6309559
www:
email:
 kurs specjalistyczny
 Wykonanie i
interpretacja zapisu
elektrokardiograficz
nego 9Nr 03/07)
 pielęgniarek i
położnych
 mieszany
 Łódź
 Łódź, Zgierz
01.12.2020
 241
 ,,AKADEMIA ZDROWIA''
Izabela Łajs
 95-020 Justynów, ul.
Główna 81
telefon: 42 255 77 00
www:
email:
 kurs kwalifikacyjny
 Pielęgniarstwo
anestezjologiczne i
intensywnej opieki
 pielęgniarek
 mieszany
 Łódź
 Łódź, Zgierz
25.03.2020
 242
 Fundacja Wspierania
Rozwoju Edukacji
ESCOLA
 90-223 Łódź, ul.
Rewolucji 1905 r. nr
82
telefon: 42 299 56 38
www:
email:
 kurs specjalistyczny
 Pielęgniarstwo
zachowawcze
 pielęgniarek
 mieszany
 Łódź
 Łódź, Zgierz,
Pabianice ŁÓDŹ
19.05.2020

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się