Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Rejest organizatorów kształcenia podyplomowego

Aktualne kursy
Nr wp.
Oznaczenie organizatora kształcenia
Adres siedziby
Rodzaj
Kształcenia
Tytuł dziedzina/zakres
kształcenia
Program dla:
Tryb
kształc.
Miejse zaj. teoret.
Miejse zaj. prakty.
Ważność
 232
 "ERUDIO" Bartosz
Zarębski
 92-413 Łódź, ul.
Ziemowita 19 m.19
zaklad gł., 90-009
Łódź, ul.
Sienkiwicza 47- inne
stałe miejsce
telefon: (042) 6309559
www:
email:
 kurs specjalistyczny
 Wykonanie i
interpretacja zapisu
elektrokardiograficz
nego 9Nr 03/07)
 pielęgniarek i
położnych
 mieszany
 Łódź
 Łódź, Zgierz
01.12.2020

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się