Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Skład osobowy Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wybrany na VII kadencję

na XXXII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

  /sprawozdawczo-wyborczym / w dniach 23 i 24 listopada 2015 r. 

oraz  na XXXIII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Łodzi /sprawozdawczo-budżetowym/

w dniu 3 marca 2016 r.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych: Edyta ZIEMKIEWICZ (pielęgniarka)

                      Członkowie OSPiP:

Lp.

 

Imię i nazwisko

zawód

1.

Białecka Krystyna Anna

pielęgniarka

2.

Budziarek Zofia Małgorzata

pielęgniarka

3.

Czajka Beata Emilia

położna

4.

Jaros Elżbieta Barbara

             pielęgniarka

5.

Jatczak Ewa Maria

położna

6.

Jóźwik Ewa Dorota

pielęgniarka

7.

Korczyńska Joanna

pielęgniarka

8.

Pawiluniec Iwona Beata

pielęgniarka

9.

Sobczak Renata Jadwiga

pielęgniarka

10.

Topolska Agnieszka Małgorzata

pielęgniarka

11.

 

Zborowska Elżbieta Maria

 

pielęgniarka

 

     

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się