Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Zaświadczenie o kwalifikacjach i przebiegu pracy.

Pielęgniarki, położne chcące podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej powinny uzyskać zaświadczenie z okręgowej izby dotyczące posiadanego wykształcenia, braku prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz o stażu pracy w zawodzie.
W celu uzyskania ww. zaświadczeń należy złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić następujące dokumenty:
    1. świadectwa pracy celem udokumentowania przebiegu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej
    2. zaświadczenie o zatrudnieniu jeśli wnioskodawca pozostaje nadal w stosunku pracy
    3. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub położniczej
    4. dowód osobisty
Zaświadczenia o kwalifikacjach  i przebiegu pracy ważne są 3 miesiące od daty ich wydania.

   


 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się