Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Podstawy i zasady działania

Informacja na temat agencji zatrudnienia działającej przy OIPiP w Łodzi

  
1. Agencja zatrudnienia działająca przy OIPiP w Łodzi -  posiada upoważnienie do prowadzenia pośrednictwa zatrudnienia od roku 1994. Udziela bezpłatną pomoc dla pielęgniarek i położnych w znalezieniu pracy. Obecnie posiadamy Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 821 z dnia 28.04.2009r.     
Pośredniczymy w poszukiwaniu pracy: stałej lub na czas określony w placówkach ochrony zdrowia, w domu pacjenta, opieki nad dziećmi: w domu, na obozach i koloniach. Osoby zarejestrowane biorą udział w programach prestiżowych np.: „Elastyczne rozwiązanie na rynku pracy” - organizowany przez WUP.
2. Osoba prowadzącą agencję zatrudnienia w OIPiP w Łodzi - p. Anna Kacprzak -pielęgniarka.
3. Zainteresowane pielęgniarki i położne przyjmowane są w godzinach pracy biura. Podczas wizyty wypełniają przygotowaną „ankietę zgłoszenia osoby poszukującej pracy”, a następnie w miarę zgłoszeń przez podmioty zatrudniające, informujemy osoby zainteresowane.
4. Pracownik agencji zatrudnienia udziela zarejestrowanym informacji w zakresie pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:
a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
c) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
d) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
e) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się