Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


IOWISZ - wpływ na realizację umowy i kontraktowanie z NFZ

06.06.2024 r.

Wprowadzenie IOWISZa i liczne zmiany przepisów w tym zakresie, powodują wiele problemów dla nowo zakładanych podmiotów leczniczych oraz placówek medycznych, które planują lub realizują inwestycje przekraczające kwotę 2 mln zł i nie zdają sobie sprawy ze skutków jakie posiadanie lub nieposiadanie opinii IOWISZ będzie wywierać na możliwość zawarcia i realizację umów z NFZ.

Wątpliwości w tym zakresie wyjaśni nasz webinar.

on-line
13 czerwca 2024r.
14 listopada 2024r.

 Zapisz się

godziny zajęć: 9:00 - 11:30

 

 

PROGRAM  

  1. Co to jest IOWISZ - krótka historia.

  2. Jakie inwestycje podmiotu leczniczego podlegają ocenie IOWISZ, wartość inwestycji.

  3. Ustawowe pojęcie inwestycji.

  4. Kiedy niezbędne jest uzyskanie opinii IOWISZ.

  5. Kiedy nie jest potrzebna opinia IOWISZ – wyjątki.

  6. Tryb postępowania w sprawie uzyskania opinii IOWISZ, uczestnicy, wnioski, opłaty.

  7. Wpływ braku opinii na możliwość zawarcia umowy z NFZ.

  8. Oświadczenia składane w toku postępowania konkursowego NFZ na temat IOWiSZa, różne praktyki komisji konkursowych w oddziałach wojewódzkich NFZ.

  9. Brak możliwości uzyskania od NFZ zapłaty za świadczenia ponadlimitowe w przypadku nieposiadania opinii IOWISZ.

  10. Planowanie inwestycji przez podmiot leczniczy w związku z IOWISZ.

 

450 zł netto/osoba

 

Sprawdź szczegóły

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się