Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Komunikat dotyczący podziału środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przekazanych przez MZ

Informacja o dystrybucji środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla pielęgniareki położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń.

Zgodnie z propozycją Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi została dostarczona dostawa bezpłatnych środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przeznaczonych dla:
- pielęgniarek i położnych rodzinnych,
- medycyny szkolnej,
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
- domowej opieki paliatywno-hospicyjnej,
- opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,
- praktyk zawodowych
- niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń.


W celu właściwej organizacji dystrybucji środków,  prosimy pielęgniarki i położne lub podmioty lecznicze składające zapotrzebowanie w imieniu zatrudnionych pielęgniarek i położnych, realizujących powyżej wymienione świadczenia  o przesłanie drogą mailową zapotrzebowania na środki do dezynfekcji i ochrony osobistej na adres: praktyka@oipp.lodz.pl

W zgłoszeniach indywidualnych prosimy o zamieszczanie następujących danych:
- imię, nazwisko,
- numer prawa wykonywania zawodu
- zakres udzielanych świadczeń
- nr telefonu i adres korespondencyjny.

Zapotrzebowania składane w imieniu zatrudnionych w podmiotach leczniczych pielęgniarek i położnych powinny zawierać nr prawa wykonywania zawodu każdej pielęgniarki, położnej oraz wskazanie zakresu udzielanych świadczeń.
Ponadto nazwę i adres  podmiotu leczniczego, nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy osoby składającej zapotrzebowanie.

Realizowane będą wyłącznie prawidłowo napisane zapotrzebowania, zgodnie z kolejnością wpływu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru.
Środki będą wydawane do wyczerpania ilości przekazanej przez Ministra Zdrowia.


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się