Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Informacje z NIPiP

Uruchomione zostało wsparcie psychologiczne online dla pielęgniarek i położnych. 

Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują eksperci Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wsparcia udzielają:
 
Jolanta Kruszakin - psycholog, psychoterapeutka, interwent kryzysowy, tel. 605 536 629
 
Dorota Uliasz, psycholog, coach w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem, tel. 607 318 602.
 
Godziny dyżurów znajdują się na stronie https://nipip.pl/koronawirus/
 
 

 
We współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej uruchomione zostało wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich. Formularz zapotrzebowania na wsparcie można pobierać ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych a po wypełnieniu wysłać drogą elektroniczną na adres: koronawirus@nipip.pl Informacja o potrzebnej pomocy trafi do Wojsk obrony Terytorialnej za pośrednictwem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 

 
Akty prawne
 

 
Rekomendacje
 
Informacja Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 marca 2020 r.
 
Zaktualizowane rekomendacje IPAC odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19.
 
Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym
 
Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia
 
 

 
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 marca 2020 r.
 
Pismo z dnia 30.03.2020 r. wystosowane do Ministra Zdrowia
 

 
Pismo Prezesa NRA do Prezes NRPiP dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla pielegniarek i położnych
 

 


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się