Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału zapytaniu ofertowym na wybór firmy projektowej

27.08.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej  modernizacji budynku  mieszczącego w Łodzi się przy ul. Emilii Plater 34.

Kompleksowa dokumentacja projektowa przygotowana będzie celem wyłonienia wykonawcy oraz wykonania robót modernizacji budynku, obejmującej roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, wymianę orynnowania  oraz modernizację wejścia głównego i patio.
Budynek  zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34, na działce ewidencyjnej nr 771/18, obręb 21.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu planowanych prac, danych technicznych oraz stanu technicznego budynku  można uzyskać w siedzibie OIPiP w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr  42 6336963.

Oferty należy składać do dnia 03.09.2018 w siedzibie Izby lub na maila biuro@oipp.lodz.pl do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Biura OIPiP w Łodzi).

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w dniu 4 sierpnia 2018 r.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do podmiotów, które przedstawią oferty z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

Zastrzega się możliwość nie dokonania wybory którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe nie podlega prawu zamówień publicznych.
 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się