Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów

30.10.2017 r.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wyraża poparcie dla postulatów podnoszonych w proteście lekarzy rezydentów.

W naszej ocenie protest lekarzy rezydentów po raz kolejny alarmuje o najistotniejszych problemach organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że żądania przedstawiane przez protestujących, a zmierzające do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek do świadczeń zdrowotnych, rozwiązania problemu braku personelu medycznego, czy też do poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia, stanowią wytyczne działań, które należy podjąć niezwłocznie.

Oczywistym jest przy tym, że bez znacznego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, podjęcie rzeczywistych reform nie będzie możliwe. Szeroki, szybki dostęp do świadczeń zdrowotnych dla całego społeczeństwa powinien stanowić priorytet nie tylko Ministra Zdrowia, ale dla całego Rządu.
Za konieczne uważamy dokonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji płacowej poszczególnych zawodów medycznych i wprowadzenia rozwiązań (zarówno ustawowych jak i systemowych) zmierzających do zapewnienia wszystkim zawodom medycznym godnego wynagrodzenia.
Podkreślamy przy tym, że brak działań w kierunkach wskazywanych przez protestujących lekarzy może doprowadzić do pogłębienia problemów, z którymi obecnie boryka się polski system ochrony zdrowia.
W szczególności koniecznym jest podjęcie pilnych działań które realnie ograniczą tzw. „emigrację zawodową” przedstawicieli zawodów medycznych, jak również zachęcą młode pokolenie do podejmowania pracy w tych zawodach. Za niezwykle istotne należy przy tym uznać przedstawienie przez protestujących żądań dotyczących nie tylko jednej grupy zawodowej, ale postulatów mających na celu poprawę funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Zwracamy również uwagę na niezwykle drastyczną formę protestu – podjęta głodówka świadczy o olbrzymim zdesperowaniu lekarzy rezydentów.

Wyrażamy zatem ufność, że Minister Zdrowia podejmie wszelkie możliwe działania, aby obecny protest zakończył się jak najszybciej, a merytoryczne rozmowy i uzgodnienia doprowadzą do podjęcia działań, które pozwolą na rzeczywistą poprawę sytuacji w polskiej ochronie zdrowia.
 

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się