Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Wolne miejsca na kursach organizowanych przez OIPiP w Łodzi

Opublikowano: 14.08.2014 r.

KOMUNIKAT !
Szanowni Państwo, informujemy, iż są wolne miejsca na następujących kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w roku 2014

czytaj dalej

Przetarg - szkolenia specjalizacyjne

Opublikowano: 14.08.2014 r.

PILNY KOMUNIKAT!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi bierze udział w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne

czytaj więcej

KOMUNIKAT - GODZINY PRACY BIURA

Opublikowano: 18.06.2014 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy, iż w miesiącu lipcu i sierpniu Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pracuje w godzinach 8.00 - 16.00.

Drogie Koleżanki i Koledzy

Opublikowano: 12.05.2014 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Przed nami czas wakacji i urlopów, który zbliża się wielkimi krokami. Przed nami także nowe cele i plany. Świat w którym żyjemy stawia przed nami nowe cele i wyzwania, ale po drodze mamy miesiąc maj – najważniejszy miesiąc w roku dla zawodu Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, gdyż jak co roku 8 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Położnych, 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek a 26 maja mają swoje święto wszystkie mamy.

Z okazji tych świątecznych dni należy w szczególny sposób zwracać uwagę na fakt, iż zawód pielęgniarki i zawód położnej to zawody szczególnego zaufania społecznego, które mają wieloletnią tradycję i są zarówno sztuką jak i nauką, posiadającą głęboki wymiar etyczny. Każda pielęgniarka i położna przy udzielaniu świadczeń medycznych, sprawując profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim według najlepszej wiedzy przeciwdziała cierpieniu, zapobiega chorobom, współuczestniczy w procesie terapeutycznym, niesie pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice.

Pielęgniarki/rze i położne/ni powinni okazywać szacunek pacjentom, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Strzec godności zawodowej a do koleżanek i kolegów odnosić się z szacunkiem i życzliwością i tak jak w swoim wierszu mówiła Wisława Szymborska tak pielęgniarki i położne wielokrotnie  w sposób „niemożliwy, trudny, warty próby” podejmują wyzwania wytyczane przez współczesną medycynę pokazując, iż to od nas w wielu przypadkach zależy jaki będzie efekt procesu leczenia pacjenta i jak wiele od nas zależy ale często o tym się nie mówi. Jednak uśmiech chorego za sprawowaną opiekę i pielęgnację, radość rodziców  z nowonarodzonego dziecka nie zastąpi żadnej nagrody bo przecież zawód pielęgniarki
i zawód położnej jest powołaniem.

Z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz własnym życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech w każdym dniu towarzyszy Państwu świadomość, że dobro dla drugiego człowieka i okazane serce zawsze znajdują uznanie. Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i spełnienia życiowych planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Życzę tolerancji oraz byśmy wzajemnie darzyli się życzliwością dla wspólnego i innych dobra.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca ORPiP

Agnieszka Kałużna

Dzień Pielęgniarki i Położnej

Opublikowano: 25.04.2014 r.

Szanowni Państwo,

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Zarząd Regionu Łódzkiego Ogólnopolskiego Związku Zwodowego wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi organizują w dniu 10 maja 2014 roku w godz. 9.00 - 17.00 na terenie MANUFAKTURY "Dzień z Pielęgniarką i Położną."

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Opublikowano: 22.04.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach 2 - 19 maja 2014 r. BIBLIOTEKA OIPiP będzie NIECZYNNA.

Książki można oddać w Sekretariacie lub w pok.316.

Podziękowania

Opublikowano: 22.04.2014 r.

Podziękowania dla Pani Agnieszki Kałużnej - Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

czytaj

Informacja w sprawie zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych.

Opublikowano: 07.03.2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż 28 grudnia 2013r. w Dzienniku Urzędowym UE L 354, str.132, został opublikowany tekst dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI")

czytaj dalej

Pelargos - Spotkanie Edukacyjne

Opublikowano: 04.03.2014 r.

Zapraszamy Położne i Pielęgniarki do udziału w spotkaniu edukacyjnym

Termin: 17.03.2014r (poniedziałek)

Godzina: 11.00 - 13.00

Miejsce: OIPiP, ul. Piotrkowska 17, Łódź

Tematyka spotkania:  

WPROWADZANIE  POKARMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO DIETY NIEMOWLĘCIA.

Wszystkie uczestniczki otrzymają: certyfikat uczestnictwa w niniejszym spotkaniu, skrypty tematyczne, interesujące materiały informacyjne.

W przerwie pomiędzy wykładami zapraszamy na poczęstunek.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA PROSIMY DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE!!!

W OKREGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI

POD NR TEL:  42 639 92 62

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH  JEST  BEZPŁATNY

Wykład organizowany jest w ramach cyklicznej współpracy z OIPiP w Łodzi

Podziękowania

Opublikowano: 29.01.2014 r.

Serdeczne podziękowania dla całego zespołu pielęgniarskiego.

czytajStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się