Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP w sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci

Opublikowano: 27.01.2017 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP  w  sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci, w tym czystości skóry głowy w celu wykrycia ewentualnej wszawicy

więcej informacji

KOMUNIKAT dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2016 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

Opublikowano: 12.01.2017 r.

Szanowni Państwo,
pragnę przypomnieć o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia za rok 2016 określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej - rozporzadzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015r .(Dz.U.2015 r. poz.1304, ze zm.)

więcej informacji
załącznik lista sprawozdań

Wniosek IV posiedzenia NRPiP w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

Opublikowano: 09.12.2016 r.

Opinia w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne wydana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgnirstwa Ginekologicznego  i Położniczego mgr Leokadię Jędrzejewską

więcej informacji

Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie skróconej ścieżki kształcenia dla mgr pielęgniarstwa na kierunku położnictwo I stopnia i odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 02.12.2016 r.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi z pytań pielęgniarek zwracamy się z uprzejmą prośbą,  o przedtsawienie Państwa opinii w kwestii, czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w roku 1995 jest uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów I stopnia wg. skróconej ścieżki kształcenia.

Pismo NRPiP

Odpowiedż Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolski Konkurs "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016".

Opublikowano: 02.12.2016 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016"  wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy sprawujących bezpośrednio opiekę nad pacjentem, w tym także kadrę zatrudnioną na stanowiskach pielęgniarskich związanch z organizacją opieki nad pacjentem. Więcej infromacji na stronie www.ptp.nal.pl

Regulamin ogólny konkursu
Karta zgłoszenia kandydata
 

PILNY KOMUNIKAT - POTRZEBNA KREW.

Opublikowano: 25.11.2016 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Położne,

W imieniu Koleżanki Małgorzatay Wilk z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zwracamy się  z gorącą prośbą o wsparcie dla Jej mamy - Wiesławy Niewczas, która zachorowałai potrzebuje pomocy w postaci zgłaszania osób, które posiadają grupę krwi O Rh (-), do punktu stacji Krwiodawstwa w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej.

Będzie miała wykonany zabieg bay-passów oraz w trybie pilnym usunięcie guza jajnika/macicy.

Nasza Koleżanka liczy na przychylność z Państwa strony, za co z góry serdecznie  Państwu dziękuje.

Stanowisko Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

Opublikowano: 24.11.2016 r.

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wspaiera działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, wyrażone w zorganizowanej kampanii medialnej, której celem jest zmiana wizerunku lakarza weterynarii
oraz zapobieżenie likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej

więcej informacji

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Opublikowano: 23.11.2016 r.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej - Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Co miesiąc :
- najaktualniejsze wydarzenia
- bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
- standardy i modele pielęgnowania
- materiały szkoleniowe
- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
- porady prawne
- doniesienia ze świata

więcej informacji

Pismo Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Marii Jolanty Królak

Opublikowano: 08.11.2016 r.

Warszawa, dn. 27 października 2016 r.

Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2016 r., znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.333.2016 w sprawie wydania opinii o równoważności odbytej przez pielęgniarkę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, w związku z problemami w zawieraniu umówz NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzdrowiskowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgnirek i Położnych przedstawia co następuję.

czytaj dalej

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r. w sprawie projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

Opublikowano: 27.10.2016 r.

Kształcenie przeddyplomowe - co dalej?
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r.
Na prośbę Samorządu Zawodowego pielęgniarek i położnych w dniu 24 października 2016 r. odbyło sie
spotkanie dotyczące projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek.Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się