Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz uroczyste nadanie symboli zawodowych absolwentom Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa

Opublikowano: 28.02.2018 r.

https://www.flickr.com/photos/umedlodz/albums/72157690515748735

Życzenia

Opublikowano: 12.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronach Izb życzeń (w załączniku) dla pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przypadającego na dzień 15 lutego.

Dziękuję serdecznie.

Z poważaniem 

Joanna Borzęcka

prezes Oglnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Narastające problemy w leczeniu ran przewlekłych – zarządzanie ryzykiem w leczeniu ran

Opublikowano: 18.01.2018 r.

W imieniu Komisji Pielęgniarek Dermatologicznych Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pielęgniarki i położne na spotkanie szkoleniowe nt.

„Narastające problemy w leczeniu ran przewlekłych – zarządzanie ryzykiem w leczeniu ran”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią mgr Marię Budnik-Szymoniuk – Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Colegium Medicum w Bydgoszczy oraz Koordynatora firmy B.Braun - Panią mgr Joannę Krawczyńską.

Termin szkolenia: 21 lutego 2018 r. w godz. 14.00-16.00
Miejsce szkolenia: Biuro OIPiP w Łodzi, ul. E. Plater 34

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 42 633-69-63 wew. 19 do dnia 16 lutego 2018 r. w celu przygotowania materiałów.

Pismo dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Opublikowano: 18.01.2018 r.

Szanowni Państwo!
W załączeniu przesyłam pismo dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie sprawozdawczości statystycznej Ministra Zdrowia za rok 2017 oraz terminy nadsyłania sprawozdań.

Z poważaniem
Monika Pietras
Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
42 664 10 72

 

Komunikat

Załącznik nr 1 - terminy sprawozdań za rok 2017

Ubezpieczenie OC

Opublikowano: 08.01.2018 r.

Program obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej dla członków  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Program dobrowolnych ubezpieczeń członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów

Opublikowano: 30.10.2017 r.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wyraża poparcie dla postulatów podnoszonych w proteście lekarzy rezydentów.

W naszej ocenie protest lekarzy rezydentów po raz kolejny alarmuje o najistotniejszych problemach organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że żądania przedstawiane przez protestujących, a zmierzające do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek do świadczeń zdrowotnych, rozwiązania problemu braku personelu medycznego, czy też do poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia, stanowią wytyczne działań, które należy podjąć niezwłocznie.

Oczywistym jest przy tym, że bez znacznego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, podjęcie rzeczywistych reform nie będzie możliwe. Szeroki, szybki dostęp do świadczeń zdrowotnych dla całego społeczeństwa powinien stanowić priorytet nie tylko Ministra Zdrowia, ale dla całego Rządu.
Za konieczne uważamy dokonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji płacowej poszczególnych zawodów medycznych i wprowadzenia rozwiązań (zarówno ustawowych jak i systemowych) zmierzających do zapewnienia wszystkim zawodom medycznym godnego wynagrodzenia.
Podkreślamy przy tym, że brak działań w kierunkach wskazywanych przez protestujących lekarzy może doprowadzić do pogłębienia problemów, z którymi obecnie boryka się polski system ochrony zdrowia.
W szczególności koniecznym jest podjęcie pilnych działań które realnie ograniczą tzw. „emigrację zawodową” przedstawicieli zawodów medycznych, jak również zachęcą młode pokolenie do podejmowania pracy w tych zawodach. Za niezwykle istotne należy przy tym uznać przedstawienie przez protestujących żądań dotyczących nie tylko jednej grupy zawodowej, ale postulatów mających na celu poprawę funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Zwracamy również uwagę na niezwykle drastyczną formę protestu – podjęta głodówka świadczy o olbrzymim zdesperowaniu lekarzy rezydentów.

Wyrażamy zatem ufność, że Minister Zdrowia podejmie wszelkie możliwe działania, aby obecny protest zakończył się jak najszybciej, a merytoryczne rozmowy i uzgodnienia doprowadzą do podjęcia działań, które pozwolą na rzeczywistą poprawę sytuacji w polskiej ochronie zdrowia.
 

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Opublikowano: 14.09.2017 r.

pobierz (plik pdf)

Ważna informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 24.04.2017 r.

Od 1 maja 2017 r., zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

więcej informacji

Debata na temat problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa.

Opublikowano: 24.03.2017 r.

W poniedziałek 27 marca 2017 r., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia

program debaty

więcej informacji

Informacja w sprawie recept.

Opublikowano: 21.03.2017 r.

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 06 marca 2017 roku stanowisko dla lekarzy, pielęgniarek i położnych na Sali Obsługi przy ul. Kopcińskiego 56, znajduje sie w pok. 14A.

Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z Portalem Personelu, uprawnieniami do recept oraz nadawaniem numerów recept:
42 275 40 17, 42 275 49 32

Sekretariat Wydziału Gospodarki Lekami
ŁOW NFZ
tel. 42 275 49 96
fax 42 275 40 15

 Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się