Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Opublikowano: 22.08.2018 r.

Odpowiedź (plik pdf)

Wojewódzka Konferencja Naukowa pt. "Pomóżmy dziecku z FASD - zapalmy czerwoną lampkę"

Opublikowano: 22.08.2018 r.

Światowy dzień FAS to święto obchodzone na świecie corocznie 9 września. Dziewiątka to symbol 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu.

czytaj dalej (plik pdf)

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Zarządzanie ryzykiem w opiece nad pacjentem dermatologicznym”

Opublikowano: 03.08.2018 r.

Komunikat

W imieniu Komisji Pielęgniarek Dermatologicznych serdecznie zapraszamy na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt. „Zarządzanie ryzykiem w opiece nad pacjentem dermatologicznym”, która odbędzie się 24 października 2018 r. w godz. 12.00:17.00

Miejsce szkolenia: Biuro OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34.

Zgłoszenia prosimy składać osobiście w Biurze OIPiP w Łodzi lub przysyłać elektronicznie na adres e-mail: komisje@oipp.lodz.pl, biuro@oipp.lodz.pl lub  faxem pod nr tel. 42 633 68 74 do dnia 12 października 2018 r. w celu przygotowania materiałów.

 

Karta zgłoszenia

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 roku

Opublikowano: 23.07.2018 r.

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie podjędcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów.

Stanowisko (plik PDF)

Informacja w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018r.

Opublikowano: 19.07.2018 r.

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce.

 

Informacja w sprawie porozumienia

Porozumienie OZZPip z Ministrem Zdrowia

PISMO KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO SKIEROWANE DO PREZES NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WARSZAWIE

Opublikowano: 18.07.2018 r.

Pismo Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Ulotka „Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach”

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach - Wydanie VI

Dot. praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych - WAŻNE!!!

Opublikowano: 12.07.2018 r.

 Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO! 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

 Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

 Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.

 Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Stanowisko nr 18 i 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Opublikowano: 28.06.2018 r.

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeńzdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów oraz  Stanowisko nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowany do Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 06.04.2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Realizując ustawowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy z prośbą o informowanie rodziców i opiekunów dzieci urodzonych w latach 2013-2016 o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień przecowko pneumokokom.

czytaj więcej (plik pdf)

Konferencja szkoleniowa "Rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym"

Opublikowano: 02.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Konferencję szkoleniową "Rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym " organizowaną przez firmę Boehringer Ingelheim oraz Klinikę Elektrokardiologii Szpitala Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi, pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca o godz. 17.00 w Auli Zachodniej w CKD UM w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10/ul. Pomorska 251
Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa należy zgłaszać bezpośrednio u Pana Tomasza Żebrowskiego pod nr tel. 508-008-98, email:tomasz.zebrowski@boehringer-ingelheim.com lub przed rozpoczęciem konferencji.

Szczegółowy program w załączeniuStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się