Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I DZIEŃ POŁOŻNEJ

Opublikowano: 22.04.2013 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Maj jest miesiącem ważnym dla osób, które czynią dobro i oddają swoje serce dla innych.

To w tym miesiącu święto swoje mają:

12 maja - Pielęgniarki, 8 maja - Położnei  26 maja - wszystkie Mamy.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej to dwa dni w roku, które uzmysławiają nam wszystkim sens naszej codziennej żmudnej pracy, podkreślając naszą ważną rolę w niesieniu pomocy potrzebującym.

Z okazji zbliżającego się

DNIA PIELĘGNIARKI i DNIA POŁOŻNEJ

w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech w każdym dniu towarzyszy Państwu świadomość, że dobro dla drugiego człowieka i okazane serce zawsze znajdą uznanie.

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i spełnienia życiowych planów zarówno osobistych jak i zawodowych.

Życzę tolerancji oraz byśmy wzajemnie darzyli się życzliwością dla współlnego i innych dobra.

Przewodnicząca ORPiP
 (-) Agnieszka Kałużna

                                                                            

                             

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - warsztaty

Opublikowano: 08.04.2013 r.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie serdecznie zaprasza na warsztaty dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych organizowane przez Wydawnictwo PZWL

" Nowe procedury przeciwdziałania zakłuciom i zaostrzone wymagania sanitarno-higieniczne" 

w Warszawie 12.04.2013, w Poznaniu 15.04.2013, w Katowicach 22.04.2013

więcej informacji

Opublikowano: 04.04.2013 r.

Wszystkim Pracownikom Ochrony Zdrowia z okazji Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia - pomyślności i wytrwałości. Dziękujemy za wysiłek i poświęcenie w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.
 
Troszcząc się o życie i zdrowie drugiego człowieka zasługujecie na najwyższe uznanie.Dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom możemy czuć się bezpieczniej. Wiele Radości i Satysfakcji z wykonywanej pracy. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi życzy Przewodnicząca ORPiP

mgr Agnieszka Kałużna

Informacja dotycząca propozycji katalogu siadczeń dla pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, które mogą być dodatkowo finansowane przez NFZ.

Opublikowano: 02.04.2013 r.

INFORMACJA PANI MARII MATUSIAK PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI ds.KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH NRPiP, DOTYCZĄCA PROPOZYCJI KATALOGU SWIADCZEŃ DLA PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ ORAZ PIELĘGNIARKI W SRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ DODATKOWO FINANSOWANE PRZEZ NFZ

więcej

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Opublikowano: 02.04.2013 r.

URZAD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI, INFORMUJE O URUCHOMIENIU HELP-DESKU POŚWIĘCONEGO CHOROBOM PRZEWLEKŁYM

więcej

Bezpłatne studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych.

Opublikowano: 20.03.2013 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z otwarciem kolejnej edycji bezpłatnych studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych oraz Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia serdecznie zachęcamy nasze koleżanki i kolegów z całej Polski do skorzystania z tej formy kształcenia podyplomowego (prosimy o zamieszczenie powyższej informacji na Państwa stronie internetowej). 
Więcej informacji: http://www.oipip.kadan.pl/index.php?chapter=index
 
Dziękujemy za zainteresowanie.
 
     Przewodniczący                                   Wiceprzewodniczący
 (-) Marcin Michlewicz                                   (-) Tomasz Baran

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PIELĘGNIREK/POŁOŻNYCH

Opublikowano: 18.03.2013 r.

WAŻNA INFORMACJA!

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o:

1)     wpis

2)     zmianę wpisu

3)     wykreślenie

z rejestru podmiotów wykonujących praktykę zawodową powinny być składane w postaci elektronicznej przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Powyższe wynika z § 18.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U 2011 Nr 221 poz. 1319 z późn. zm.) który stanowi: „W okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 10, w postaci papierowej”

instrukcja do pobranie w zakładce Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą/komunikat

KONKURS LITERACKI

Opublikowano: 18.03.2013 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, iż wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych organizuje dla młodzieży w wieku 13 - 18  lat, ogólnopolski konkurs literacki  "PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA WCZORAJ I DZIŚ", którego głównym celem konkursu jest promocja zawodów Pielęgniarki i Położnej.

Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy w dowolnym gatunku literackim ( np. opowiadanie, reportaż, esej, wywiad, felieton, wiersz) w formacie A-4 , liczba stron - max.4 ( czcionka Times New Roman - 12, marginesy 2,5, interlinia 1,5 ) .

Najlepsze prace zostaną wydane w formie publikacji i zaprezentowane na Konferencji organizowanej przez Centrum oraz nagrodzone ( I,II,III miejsce oraz wyróżnienia).

Prace podpisane wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać elektronicznie na adres e-mail Centrum sekretariat@ckppip.edu.pl  albo dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa z dopiskiem KONKURS "Pielęgniarka i Położna wczoraj i dziaś". Informacja o werdykcie konkursu zostanie przekazana drogą telefoniczną lub elektroniczną.

TERMIN NADSYŁANIA  PRAC UPŁYWA 20 CZERWCA  2013r.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.

PROJEKT współfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opublikowano: 06.03.2013 r.

Projekt " Innowacyjne rowiązania edukacyjne dla pielęgniarek i położnych"  - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

pobierz więcej informacji

SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA POŁOŻNYCH

Opublikowano: 05.03.2013 r.

Szanowni Państwo,

FAMILY SERVICE PELARGOS  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym dla położnych  w dniu 20.03.2013r. ( środa) w godz. 11.00 - 14.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 17 ( II piętro ).

Tematyka spotkania:  - poród w pozycjach wertykalnych, sposób na alergię  - pielęgnacja, leczenie, profilaktyka, ochrona karmienia piersią - nowe rozwiązania  LOVI  wspomagajace laktację.

Wszyskie uczestniczki otrzymają: certyfikat uczestnictwa, skrypty tematyczne, interesujące materiały informacyjne - w przerwie pomiędzy wykładami zapraszamy na poczęstunek.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać telefonicznie!!!, w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pod numerem tel: 042 639 92 62  Udział w zajęciach jest bezpłatny

Wykłady są w ramach cyklicznych spotkań organizowanych we współpracy z OIPiP w Łodzi.

pobierz zaproszenieStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się