Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Inauguracja Roku Duszpasterskiego Służby Zdrowia.

Opublikowano: 15.10.2013 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 18 października 2013r., w dniu patrona Służby Zdrowia - św. Łukasza Ewangelisty o godz.18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 2 odbędzie się Inauguracja Roku Duszpasterskiego wszystkich pracowników lecznictwa

czytaj więcej

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Opublikowano: 17.09.2013 r.

KOMUNIKAT !!!

 
Szanowni Państwo, w trybie przetargu nieograniczonego w 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pozyskała środki z Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych – 25 miejsc szkoleniowych.
Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych.
PLANOWANE TERMINY:
 
1. czasokres trwania specjalizacji: od 18 października 2013 r. do 31 maja 2015 r.
 
2. termin składania wniosków wraz z załącznikami - do dnia 24 września 2013 r.
- karta zgłoszenia na specjalizację - druk OIPiP w Łodzi, który jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Okręgowej Izby (www.oipp.lodz.pl / szkolenia) - oryginał, 
- zaświadczenie o co najmniej 2-letnim stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza -     oryginał, 
- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza - potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez pracodawcę.
 
Komplet dokumentów spełniających wymogi formalne zawarte w §§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek  i położnych (Dz.U.03.197.1923), prosimy składać w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Łodzi, ul. Piotrkowska 17, pokój 311.
 
Egzaminy wstępne planujemy na 9 października .
-Wyniki egzaminu wstępnego dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego 
z dnia 09 października 2013r.  - Grupa II,   Grupa I
 
- Wyniki egzaminu wstępnego dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej z dnia 09 października 2013r - Grupa I
 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Opublikowano: 11.09.2013 r.

Na podstawie art.11 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U. z  2011r. Nr 174, poz.1038 ) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

 Wysokość składki członkowskiej  została określona w UCHWALE NR 19 VI KRAJOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH Z DNIA  07 GRUDNIA 2011R.

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi mogą dokonywać wpłaty składek członkowskich -  w kasie OIPiP  lub na rachunek bankowy OIPiP w Łodzi  - wpłaty indywidualne bądź za pośrednictwem pracodawcy  - BANK ZACHODNI  WBK SA, ul. Sienkiewicza 24, II Oddział w Łodzi

NR 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869

Członkowie Okręgowej Izby w Łodzi -  regularnie opłacający  składkę członkowską są objęci grupowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wykonywania zawodu, mogą korzystać z pomocy w zakresie kształcenia podyplomowego i pomocy socjalnej.

Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne bądź grupowe praktyki zawodowe w ramach działalności gospodarczej oraz innych członków samorządu nie wymienionych w Uchwale Nr 19 VI Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011roku, zgodnie z par.2 ust.1 pkt.3 wynosi za okres:

- 01.01. - 31.12.2012r.  -  37,70 zł

- 01.01. - 31.12.2013r.  -  38,75 zł.

Konferencja Pielęgniarka i Położna a prawo

Opublikowano: 02.09.2013 r.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i położnych w Łodzi, Komisja Kształcenia, Promocji Zdrowia oraz Komisja Prawa i Legislacji ponownie zapraszają na Konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Pielęgniarka i Położna a prawo..." w dniu 3 października 2013r., o godz.9.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104.

Główna częścią konferencji będzie wykład mgr prawa - dr n.med. Justyny Zajdel.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć najpóźniej do dnia 25 września br. w biurze OIPiP w Łodzi ul. Piotrkowska 17 lub przesłać faksem pod nr 042 633 68 74. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej

Nowe przepisy - ekspozycja zawodowa

Opublikowano: 25.07.2013 r.

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującym od 27 czerwca 2013r., rozporządzeniem  MZ,  dotyczącym procedur bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ( Dz.U.2013, poz.696) przypominamy o szkoleniu:

"Nowe procedury przeciwdziałania zakłuciom i zaostrzone wymagania sanitarno-higieniczne"

Szkolenie jest sprofilowane pod faktyczne i realne potrzeby pielęgniarek:

Terminy szkoleń: 

 w Katowicach 28.08.2013r, w Warszawie 29.08.2013r, w Poznaniu 30.08.2013r

więcej informacji na stronie: www.pzwl.pl/konferencje

ZIP

Opublikowano: 12.07.2013 r.

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca każda pełnoletnia osoba może założyć dla siebie konto w ZIP, czyli w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (pobierz komunikat)

Więcej szczegółów oraz wersja demonstracyjna na stronie    - www.zip.nfz.gov.pl

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Opublikowano: 08.07.2013 r.

Stanowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie deregulacji zawodu urbanisty

pobierz tekst stanowiska

Rezygnacja z funkcji Konsultanata Krajowego.

Opublikowano: 25.06.2013 r.

Minister Zdrowia przyjął w dniu 7 czerwca 2013r., złożoną pismem z dnia 6 czerwca 2013r przez Panią dr n. o zdrowiu Elżbietę SZWAŁKIEWICZ , rezygnację z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;, uwzględniając jednocześnie wolę dalszego pełnienia funkcji przez ww. specjalistę do czasu powołania nowego konsultanta w tej dziedzinie pielęgniarstwa. W związku z przyjęciem powyższej rezygnacji, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia ( dz. U.z 2009r. z późn. zm. ) Minister Zdrowia uruchomił procedurę wyłonienia kandydata  z zamiarem powołania do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w ww. dziedzinie. ( źródło: www.mz.gov.pl )

Konferencja szkoleniowa związana z transplantologią.

Opublikowano: 14.05.2013 r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych I Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych OIPiP  w Łodzi serdecznie zapraszaja pielęgniarki i położne na konferncję szkoleniową pt.:

"RYZYKO WYSTĄPIENIA ZAKAŻEŃ U DAWCÓW I BIORCÓW NARZĄDÓW"

Konferencja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013r., w Auli im. Palucha Uniwesyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Narutowicza 100.

Planowany czas spotkania od godz. 9.00 - 15.00

Celem konferencji będzie omówienie zagadnień związanych w transplantologią w nawiązaniu do Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.  Do udziału w roli wykładowców zaproszono zarówno lekarzy jak i pielęgniarki, pielęgniarzy.

Udział w konferencji dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi jest bezpłatny.

Kartę zgłoszenia należy składać ( na załączonym druku ) do biura Okregowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Piotrkowska 17, w godzinach pracy biura, w terminie do 31 maja 2013r.

W imieniu organizatorów 

Maria Cianciara    

Opublikowano: 09.05.2013 r.

KOMUNIKAT

Dzień z Pielęgniarką i Położną – Łódź Manufaktura 2013

Pod Honorowym Patronatem:

Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz Zarząd Regionu Łódzkiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych organizują w dniu 11 maja 2013 roku w godz. 9.00 – 17.00 na terenie Manufaktury Dzień z Pielęgniarką i Położną.

 

Już po raz dziewiąty będziemy wspólnie edukować mieszkańców Łodzi i wdrażać profilaktykę zdrowotną. Akcja będzie obejmować edukację zdrowotną m.in. w zakresie: 

•    nauki samobadania piersi,                   

•    kontroli ciśnienia tętniczego,

•    poziomu glikemii w surowicy krwi,

•    porad w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka i  człowieka dorosłego,

•    panie po 50 tym roku życia będą mogły wykonać mammografię,                   

•    udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

•    zapobieganiu zakażeń.

W tegorocznej akcji będą z nami również inne służby dbające o nasze bezpieczeństwo.

Przewidujemy wiele niespodzianek i wiele innych atrakcji.

 

Serdecznie  zapraszamy

 

 Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się