Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzitel./fax (0-42) 633 69 63
e-mai: biuro@oipp.lodz.plModyfikacja: autor: , data modyfikacji: 28.09.2016 09:38 data powstania: 10.01.2009 02:35

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869Zaloguj się