Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Majątek

Majątek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Łodzi

określa:
Art. 90 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.2011.174.1038)

Art. 90. 1. Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości.

2. Majątek izby powstaje:

  1)  ze składek członkowskich;

  2)  z zapisów, darowizn, dotacji;

  3)  z wpływów z działalności gospodarczej;

  4)  z innych wpływów.

3. Majątkiem izby zarządza właściwa rada.

4. Podstawą gospodarki finansowej izby jest roczny budżet.Modyfikacja: autor: , data modyfikacji: 01.09.2016 12:16 data powstania: 10.01.2009 02:35

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869Zaloguj się