Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Akty prawne

Akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ŁodziUSTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U.Nr 1068 )

USTAWA z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Modyfikacja: autor: , data modyfikacji: 12.01.2009 18:52 data powstania: 10.01.2009 02:35

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869Zaloguj się